Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Єжова О$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 26
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
РА280658

   Єжова, Ольга Олександрівна.
Взаємозв'язок між змінами фосфоліпідного складу легень і біомеханікою дихання при гіпоксії [Текст] : автореф.дис.канд.біол.наук:03.00.13 / Єжова Ольга Олександрівна ; АН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. - К., 1993. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академія наук України (Київ); Інститут фізіології імені О. О. Богомольця (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
РА291324

Єжова, Ольга Володимирівна.
Розробка математичної моделі проектування базових конструкцій жіночого одягу на фігури з різною будовою тіла [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.19.04 / Єжова Ольга Володимирівна ; Державна академія легкої промисловості України. - К., 1996. - 21 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Державна академія легкої промисловості України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
В349027/Ч. 1

Єжова, О. В.
Технологія швейних виробів [Текст] : лабораторний практикум / О. В. Єжова, Л. В. Лукіна. - Кіровоград : Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка, 2005 .
Ч. 1. - [Б. м.] : [б.и.], 2005. - 96 с.: рис. - Библиогр.: с. 94

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Лукіна, Л. В.; Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
В347647/Ч. 1

Єжова, О. В.
Технологія швейних виробів [Текст] : лабораторний практикум / О. В. Єжова, Л. В. Лукіна. - Кіровоград : Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка, 2002 .
Ч. 1. - [Б. м.] : [б.в.], 2002. - 102 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 102

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Лукіна, Л. В.; Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВА661331


Формування здоров'я дітей, підлітків та молоді в умовах навчально-виховного закладу [Текст] : матеріали ІІ обл. наук.-практ. конф. / ред. О. О. Єжова [та ін.] ; Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А.С.Макаренка, Обласна санітарно-епідеміологічна станція, Управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації, Управління охорони здоров'я Сумської облдержадміністрації. - Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. - 172 с.: рис. - Бібліогр.: в кінці робіт
Присвячується 25-річчю ф-ту фіз. культури Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С.Макаренка

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Єжова, О. О (ред.); Сумський державний педагогічний університет імені А. С. МакаренкаОбласна санітарно-епідеміологічна станція; Управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації; Управління охорони здоров'я Сумської облдержадміністрації

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВА661723

Жуков, Володимир Леонідович.
Вікова фізіологія [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. "Фізична культура", "Олімпійський та професійний спорт", "Фізична реабілітація" / В. Л. Жуков, О. О. Єжова ; Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А.С.Макаренка. - Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2004. - 69 с.: рис. - Бібліогр.: с. 68

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Єжова, Ольга Олександрівна; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВА677047


Формування здоров'я дітей, підлітків та молоді в умовах навчального закладу [Текст] : матеріали Всеукр. науково-практ. конф., 17-19 квітня 2006 / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т гігієни і мед. екології ім. О. М. Марзеєва АМН України, Сум. обл. держадміністрація ; ред. кол. О. О. Єжова [та ін.]. - Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2006. - 382 с. - Альтернативна назва : Всеукраїнська науково-практична конференція "Формування здоров'я дітей, підлітків та молоді в умовах навчального закладу" (назва обкл.)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Єжова, О. О. (ред.); Сумський державний педагогічний університет імені А. С. МакаренкаІнститут гігієни та медичної екології імені О. М. Марзєєва (Київ); Сумська обласна державна адміністрація

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА723470

Єжова, Ольга Володимирівна.
Конструювання одягу [Текст] : курс лекцій / О. В. Єжова ; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград : КОД, 2009. - 168 с.: рис., табл. - ISBN 978-966-1508-27-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВА724430

   Єжова, Ольга Олександрівна.
Здоровий спосіб життя [Текст] : навч. посіб. для учнів проф.-техн. навч. закл. / О. О. Єжова ; АПН України, Ін-т пробл. виховання АПН України. - Суми : Університетська книга, 2010. - 127 с. : іл. - 500 прим. - ISBN 978-966-680-495-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академія педагогічних наук України (Київ); Інститут проблем виховання (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
Р117937


Інтегральна оцінка психофізіологічних чинників адаптації студентів перших курсів до навчання у вищих навчальних закладах [Текст] : метод. рек. / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [уклад.: О. О. Єжова та ін.]. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. - 43 с. : табл. - Бібліогр.: с. 43. - 300 прим.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Єжова, О. О. (уклад.); Любченко, Н. В. (уклад.); Антомонов, М. Ю. (уклад.); Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ВА739469

   Оржеховська, Валентина Михайлівна.
Здоровий спосіб життя [Текст] : навч.-метод. посібник для системи проф.-техн. освіти / В. М. Оржеховська; О. О. Єжова ; АПН України, Інститут проблем виховання. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. - 188 с. - Бібліогр.: с. 181-183. - ISBN 978-966-698-153-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Єжова, Ольга Олександрівна; Академія педагогічних наук України (Київ)Інститут проблем виховання (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ВА740841


Дидактичне обґрунтування методик навчання спеціальним дисциплінам у професійно-технічних навчальних закладах аграрного профілю (механізація і рослинництво) [Текст] : навч.-метод. посіб. для викладачів спец. дисциплін і майстрів вироб. навч. / [П. Г. Лузан та ін. ; за ред. Л. В. Нестерової] ; НАПН України, Ін-т проф.-техн. освіти. - К. : [б. в.], 2011. - 156 с. : рис., табл. - (Професійно-технічна освіта). - Бібліогр.: с. 139-155. - 100 прим. - ISBN 978-966-2553-02-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Лузан, П. Г.; Манько, В. М.; Нестерова, Л. В.; Єжова, О. О.; Нестерова, Л. В. (ред.); Національна академія педагогічних наук України (Київ); Інститут професійно-технічної освіти (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

13.
Р118463

   Єжова, Ольга Олександрівна.
Методика оцінювання здоров'яспрямованої діяльності навчального закладу [Текст] : [метод. рек.] / [Єжова О. О.] ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. - 44 с. : табл. - Бібліогр.: с. 42-43. - 300 прим.
Автор зазнач. на звороті тит. арк.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ВА749549

   Єжова, Ольга Олександрівна.
Формування ціннісного ставлення до здоров'я учнів професійно-технічних навчальних закладів [Текст] : монографія / Ольга Єжова ; Ін-т пробл. виховання Нац. акад. пед. наук України. - Суми : МакДен, 2011. - 410 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 373-410. - 300 прим. - ISBN 978-966-2305-34-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія педагогічних наук України (Київ); Інститут проблем виховання (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
РА395607

   Єжова, Ольга Олександрівна.
Теоретичні і методичні засади формування ціннісного ставлення до здоров'я в учнів професійно-технічних навчальних закладів [Текст] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.07 / Єжова Ольга Олександрівна ; Ін-т пробл. виховання НАПН України. - К., 2013. - 38 с. : табл., рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія педагогічних наук України (Київ); Інститут проблем виховання (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
РА396389

Єжова, Олександра Ігорівна.
Архітектурно-планувальна організація підземних автостоянок в структурі житлових будинків [Текст] : автореф. дис. ... канд. архіт. : 18.00.02 / Єжова Олександра Ігорівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К., 2013. - 21 с. : рис.

Рубрикатор НБУВ:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет будівництва і архітектури

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ВА764700

Єжова, Ольга Володимирівна.
Технологія оброблення швейних виробів [Текст] : навч. посіб. / О. В. Єжова, О. В. Гур'янова ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград : Лисенко В. Ф. [вид.], 2013. - 235 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 234-235. - 500 прим. - ISBN 978-966-2570-61-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Гур'янова, Оксана Віталіївна; Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ДС132985

   Єжова, Ольга Олександрівна.
Теоретичні і методичні засади формування ціннісного ставлення до здоров'я в учнів професійно-технічних навчальних закладів [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.07 / Єжова Ольга Олександрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пробл. виховання. - К., 2013. - 490, [18] арк. - Бібліогр.: арк. 397-457.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія педагогічних наук України (Київ); Інститут проблем виховання (Київ)

Видання зберігається у :

19.
ВА771071

Єжова, Ольга Володимирівна.
Конструювання одягу [Текст] : курс лекцій / О. В. Єжова ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. - Вид. 2-ге, допов. - Кіровоград : Лисенко В. Ф. [вид.], 2013. - 171 с. : рис., табл. - Бібліогр. на початку тем . - 300 прим. - ISBN 978-966-2570-71-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ВА787332


Формування превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу [Текст] : навч.-метод. посіб. / [Єжова О. О. та ін. ; за заг. ред. Оржеховської В. М.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. - Кіровоград : Імекс, 2014. - 171 с. : табл. - Бібліогр.: с. 166-170. - 300 прим. - ISBN 978-966-189-295-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Єжова, Ольга Олександрівна; Кириченко, Валентина Іванівна; Тарасова, Тетяна Вікторівна; Федорченко, Тетяна Євгенівна; Муромець, Вікторія Григорівна; Оржеховська, Валентина Михайлівна (ред.); Національна академія педагогічних наук України (Київ); Інститут проблем виховання (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського