Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=У9(4УКР)291.9 я43<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 4
Представлено документи з 1 до 4
1.
ВА590241


Мале підприємництво в Україні (проблеми державної підтримки) [Текст] : зб. наук. пр. / ред. В. М. Селіванов [та ін.] ; Інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України. - К. : [б.в.], 1999. - 106 с. - ISBN 966-7509-04-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Селіванов, В. М. (ред.); Інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ВА693808


Перспективи розвитку малого і середнього бізнесу в Україні [Текст] : матеріали міжвузівської-практ. наук. конф., 13-14 березня 2007 р. / відп. ред. І. Б. Зазуляк ; Херсонська обласна держ. адміністрація, Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва в Херсонській області, Херсонський економічно-правовий ін-т. - Херсон : Херсонський економіко-правовий інститут, 2007. - 291 с.: рис., табл. - ISBN 978-966-8502-68-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Зазуляк, І. Б. (відп. ред.); Херсонська обласна державний адміністраціяДержавний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва в Херсонській області; Херсонський економічно-правовий інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ВА731104


Проблеми і перспективи розвитку підприємництва [Текст] : монографія / Дмитрієв І. А. [та ін.] ; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Х. : ХНАДУ, 2010. - 175 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - 300 прим. - ISBN 978-966-303-287-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Дмитрієв, Ілля Андрійович; Горовий, Дмитро Анатолійович; Шершенюк, Олена Миколаївна; Кирчата, Ірина Миколаївна; Сологуб, Олександр Миколайович; Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ВА771003


Теорія і практика економіки та розвитку підприємництва в Україні: вибрані аспекти [Текст] : монографія / [Р. М. Рогатинський та ін.] ; за ред. проф. Р. М. Рогатинського ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Т. : Астон, 2013. - 515 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - 300 прим. - ISBN 978-966-308-469-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Рогатинський, Роман Михайлович; Ціх, Галина Володимирівна; Артеменко, Людмила Борисівна; Бица, Володимир Йосипович; Борисова, Тетяна Михайлівна; Рогатинський, Роман Михайлович (ред.); Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського