Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Ж10 я73-5$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 57
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
Р84889


Основы метрологии и электрических измерений [Текст] : метод. указания, контр. и курсовая работы для студ. заоч. фак. спец. 7.092210 "Техн. эксплуатация авиационных электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов" / Киевский международный ун-т гражданской авиации ; сост. Ю. К. Полищук. - К. : [б.в.], 1998. - 36 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Полищук, Юрий Константинович (сост.); Киевский международный университет гражданской авиации

Видання зберігається у :

2.
ВА591942


Метрологія та електровимірювальна техніка [Текст] : лабораторні роботи для студентів усіх спеціальностей / Київський міжнародний ун-т цивільної авіації ; уклад. Ю. К. Поліщук. - К. : [б.в.], 1999. - 125 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Поліщук, Ю. К. (уклад.); Київський міжнародний університет цивільної авіації

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ВА600031


Метрологія [Текст] : лабораторний практикум / уклад. О. О. Боднарук [та ін.] ; Чернівецький держ. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2000. - 64 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Боднарук, Оксана Олексіївна (уклад.); Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
Р86991


Основы метрологии и измерительной техники [Текст] : метод. указ., контрольные задания и задание на курсовую работу для студ. заоч. ф-та спец. 7.091301 "Информационно-измерительные системы" спец. 7.091301 спец. 7.091301.02 "Авиационные измерительно-вычислительные комплексы" / Киевский международный ун-т гражданской авиации ; сост. М. Ю. Буриченко, Л. А. Кошевая. - К. : [б.в.], 1999. - 47 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Буриченко, Михаил Юрьевич (сост.); Кошевая, Лариса Александровна (сост.); Киевский международный университет гражданской авиации

Видання зберігається у :

5.
Р87279


Основы метрологии и электроизмерительная техника [Текст] : метод. указания и контрольные задания для студ. заочного фак. спец. 7.090603 "Электротехнические системы электроснабжения" специализации 7.090603.02 "Ремонт электронного и электротехнического оборудования" / сост. В. Н. Ляшенко ; Киевский международный ун-т гражданской авиации. - 2. изд., стереотип. - К. : [б.и.], 2000. - 39 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Ляшенко, Виктор Николаевич (сост.); Киевский международный университет гражданской авиации

Видання зберігається у :

6.
ВА604603


Метрологія та вимірювальна техніка [Текст] : лабораторний практикум: Навч. посіб. для студ. усіх спец. усіх форм навч. / В. О. Поджаренко [и др.] ; Вінницький держ. технічний ун-т. - Вінниця : ВДТУ, 2001. - 116 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Поджаренко, В. О.; Кухарчук, В. В.; Кулаков, П. І.; Кучерук, В. Ю.; Вінницький державний технічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
В344291/Ч. 2

Епанчинцева, О. М.
Метрология и технологические измерения [Текст] : лабораторный практикум / О. М. Епанчинцева, П. Б. Ковальчук. - Кемерово : Кемеровский технологический ин-т пищевой промышленности, 2000 .
Ч. 2. - [Б. м.] : [б.и.], 2000. - 108 с.: рис. - ISBN 5-89289-088-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ковальчук, П. Б.; Кемеровский технологический институт пищевой промышленности

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
Р89317


Метрологія та вимірювальна техніка [Текст] : метод. вказівки та контрольна робота для інозем. студ. заоч. ф-ту спец. 7.090702 "Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси" і 7.090703 "Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення" / уклад. Ю. К. Поліщук, Ю. М. Хмелько ; Київський міжнародний ун-т цивільної авіації. - К. : КМУЦА, 2000. - 36 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Поліщук, Юрій Костянтинович (уклад.); Хмелько, Юрій Михайлович (уклад.); Київський міжнародний університет цивільної авіації

Видання зберігається у :

9.
Р92529

Выбойщик, Владимир Никифорович.
Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения [Текст] : учеб. пособие к лаб. работам и для самостоятельного изучения методов и средств измерения / В. Н. Выбойщик [и др] ; Южно-Уральский гос. ун-т. Кафедра "Технология, бизнес и компьютерное управление машиностроительных производств". - Челябинск : Издательство ЮУрГУ, 2000. - 47 с.: рис. - ISBN 5-696-01593-Х

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кувшинова, Вера Александровна; Столярова, Тамара Васильевна; Южно-Уральский гос. университет. Кафедра "Технология, бизнес и компьютерное управление машиностроительных производств"

Видання зберігається у :

10.
Р95037


Метрологія і стандартизація [Текст] : методичні вказівки і контрольні завдання для студентів Інституту заочного та дистанційного навчання спеціальності 7.090522 "Газотурбінні установки і компресорні станції" / Національний авіаційний ун-т ; уклад. В. М. Ляшенко [та ін]. - К. : [б.в.], 2002. - 40 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ляшенко, Віктор Миколайович (уклад.); Національний авіаційний університет (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
Р95031


Метрологія, стандартизація і сертифікація [Текст] : методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 6.091700 "Технологія жирів і жирозамінників" заочної форми навчання / Національний ун-т харчових технологій ; уклад. В. М. Пасічний, М. М. Клименко. - К. : НУХТ, 2002. - 15 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Пасічний, Василь Миколайович (уклад.); Клименко, Михайло Миколайович (уклад.); Національний університет харчових технологій (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
Р95032


Метрологія, стандартизація і сертифікація [Текст] : методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 6.091700 "Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса" заочної форми навчання / Національний ун-т харчових технологій ; уклад. В. М. Пасічний, М. М. Клименко. - К. : НУХТ, 2002. - 15 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Пасічний, Василь Миколайович (уклад.); Клименко, Михайло Миколайович (уклад.); Національний університет харчових технологій (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ВА628774

Боровков, Валерий Павлович.
Разработка метрологического обеспечения измерений, испытаний и контроля [Текст] : учеб. пособие / В. П. Боровков ; Владимирский гос. ун-т. - Владимир : [б.и.], 2001. - 60 с. - Библиогр.: с. 57-59. - ISBN 5-89368-256-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Владимирский гос. университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ВА632053


Технические измерения [Текст] : лаб. практикум / А. А. Дегтярев [и др.] ; ред. А. А. Дегтярев ; Московский гос. ин-т электронной техники (технический ун-т). - М. : МИЭТ, 2000. - 104 с.: ил. - Библиогр.: с. 102

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Дегтярев, Александр Анатольевич; Осипова, Светлана Дмитриевна; Погалов, Анатолий Иванович; Ращинский, Владимир Петрович; Сахаров, Евгений Алексеевич; Дегтярев, Александр Анатольевич (ред.); Московский гос. институт электронной техники (технический университет)

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ВА638661


Метрологія, технологічні вимірювання та прилади [Текст] : метод. вказівки до виконання лаб. робіт для студ. спец. напряму 6.092500 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" денної та заоч. форм навчання / Національний ун-т харчових технологій ; уклад. В. Д. Цюцюра, К. С. Архангельська. - К. : НУХТ, 2003. - 91 с.: рис. - Бібліогр.: с. 90

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Цюцюра, Володимир Данилович (уклад.); Архангельська, Ксенія Сергіївна (уклад.); Національний університет харчових технологій (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ВА652243

   Гуцало, Олександр Гнатович.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Метрологія та вимірювальна техніка" для студентів бакалаврського напрямку 6.0907- "Радіотехніка" заочної форми навчання [Текст] / О. Г. Гуцало, А. В. Рудик ; Вінницький держ. технічний ун-т. - Вінниця : ВДТУ, 2002. - 54 с. - Бібліогр.: с. 53

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Рудик, Андрій Вікторович; Вінницький державний технічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ВА657112


Метрологія та взаємозамінність [Текст] : лабораторний практикум для студ. спец. 7.090901 "Прилади точної механіки", 7.090905 "Медичні прилади та системи" / уклад. В. М. Шарапов, Р. В. Трембовецька ; відп. ред. В. М. Шарапов ; Черкаський держ. технологічний ун-т. - Черкаси : ЧДТУ, 2004. - 72 с.: іл. - Бібліогр.: с. 69

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Шарапов, Валерій Михайлович (відп. ред.); Шарапов, Валерій Михайлович (уклад.); Трембовецька, Руслана Володимирівна (уклад.); Черкаський державний технологічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ВА687698


Методические указания к лабораторным работам по курсу "Информационно-измерительные комплексы" для студентов специальности 6.051001 "Метрология и информационно-измерительные технологии" дневной и заочной форм обучения [Текст] / Национальный технический ун-т "Харьковский политехнический ин-т" ; сост. С. И. Кондрашов [и др.]. - Х. : НТУ "ХПИ", 2007. - 64 с.: рис., табл. - (Методична література). - Библиогр.: в конце работ

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кондрашов, Сергей Иванович (сост.); Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" (Харьков)

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
Р109562


Опрацювання результатів вимірювань [Текст] : метод. вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Основи метрології та вимірювальної техніки" для студ. напряму підготовки 0913 - "Метрологія та вимірювальна техніка" / Вінницький національний технічний ун-т ; уклад. В. О. Поджаренко [та ін.]. - Вінниця : [б.в.], 2007. - 37 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Поджаренко, Володимир Олександрович (уклад.); Вінницький національний технічний університет

Видання зберігається у :

20.
ВА696172


Основи метрології та вимірювальної техніки [Текст] : метод. вказівки до лаб. робіт для студ. напрямку 6.0913 - метрологія та вимірювальна техніка / В. П. Гугнін [та ін.] ; Одеський національний політехнічний ун-т, Інститут промислових технологій, дизайну та менеджменту. - О. : Наука техніка, 2007. - 76 с.: рис. - Бібліогр.: с. 74

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Гугнін, Володимир Павлович; Коломієць, Леонід Володимирович; Оборський, Геннадій Олександрович; Мігун, Галина Анатоліївна; Тиндюк, Олег Андрійович; Одеський національний політехнічний університет; Інститут промислових технологій, дизайну та менеджменту

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського