Наукова періодика України Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]


Гончар О. В. 
Ціннісна педагогічна взаємодія як концепт сучасної дидактики вищої школи / О. В. Гончар // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. - 2015. - Вип. 67. - С. 228-232. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2015_67_43
Розкрито поняття "ціннісна педагогічна взаємодія" як концепту сучасної дидактики вищої школи в контексті гуманістичної освітньої парадигми. Підкреслено важливість створення на заняттях педагогічних умов, що сприятимуть розвитку суб’єктного потенціалу особистості, організації ціннісно орієнтованої діяльності учасників навчального процесу в їх взаємодії. Доведено необхідність з'ясування актуальних практичних завдань та пошуку шляхів вдосконалення процесу навчання у вищій школі через переоцінку наробок вітчизняної вищої школи та поступового засвоєння нових навчальних технологій, орієнтованих на суб’єкт - суб’єктну взаємодію учасників навчального процесу.Раскрыто понятие "ценностное педагогическое взаимодействие" как концепта современной дидактики высшей школы в контексте гуманистической образовательной парадигмы. Подчеркнута важность создания на занятиях педагогических условий, способствующих развитию субъектного потенциала личности, организации ценностно-ориентированной деятельности участников учебного процесса в процессе их взаимодействия. Доказана необходимость установления актуальных практических задач и поиска направлений совершенствования процесса обучения в высшей школе путем переоценки наработок отечественной высшей школы и постепенной имплементации новых учебных технологий, ориентированных на субъект-субъектное взаимодействие участников учебного процесса.The concept of “value-teacher interaction” is revealed as the concept of the modern of higher school didactics in the context of humanistic educational paradigm. Is emphasized the importance of creation of the pedagogical conditions that would facilitate the development of the capacity of subjective potential of an individual, organization of value-oriented activities of the educational process participants in the course of their interaction.
  Повний текст PDF - 174.747 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Гончар О.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Гончар О. В. Ціннісна педагогічна взаємодія як концепт сучасної дидактики вищої школи / О. В. Гончар // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. - 2015. - Вип. 67. - С. 228-232. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2015_67_43.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Гончар Олена Валентинівна (педагогічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського