Наукова періодика України Педагогіка та психологія


Твердохліб Т. С. 
Просвітницька діяльність викладачів Київської духовної академії (80-ті роки ХІХ – початок ХХ століття) / Т. С. Твердохліб // Педагогіка та психологія. - 2012. - Вип. 41. - С. 214-223. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2012_41_27
На основі аналізу педагогічної літератури, архівних матеріалів, документів, вміщених у періодичних виданнях, висвітлено зміст просвітницької діяльності викладачів Київської духовної академії. Розкрито реалізацію науково-педагогічних ідей у 1880-ті рр. – на початку ХХ ст., а саме: необхідності формування високодуховної особистості, професійного самовдосконалення й самоосвіти вчителів, гуманістичної орієнтації педагогів, організації та реформування шкільного навчання.На основе анализа педагогической литературы, архивных материалов, документов, содержащихся в периодических изданиях, освещено содержание просветительской деятельности преподавателей Киевской духовной академии. Раскрыта реализация научно-педагогических идей в 1880-е гг. – в начале ХХ ст., а именно: необходимость формирования высокодуховной личности, профессионального самосовершенствования и самообразования учителей, гуманистической ориентации педагогов, организации и реформирования школьного обучения.
  Повний текст PDF - 150.679 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Твердохліб Т.

  • Бібліографічний опис для цитування:

    Твердохліб Т. С. Просвітницька діяльність викладачів Київської духовної академії (80-ті роки ХІХ – початок ХХ століття) / Т. С. Твердохліб // Педагогіка та психологія. - 2012. - Вип. 41. - С. 214-223. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2012_41_27.

      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     

       Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського