Наукова періодика України Педагогіка та психологія


Юткало С. Ю. 
Аксіологічний підхід до проблеми формування авторитету вчителя загальноосвітнього навчального закладу в процесі професійної діяльності / С. Ю. Юткало // Педагогіка та психологія. - 2011. - Вип. 40(3). - С. 127-132. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2011_40%283%29__23
Розкрито значення аксіологічного підходу в системі професійної підготовки майбутніх педагогів, якому передували соціально-економічні, соціально-політичні, соціально-культурні та освітньо-наукові передумови. Визначено, що проблема дослідження вимагає розгляду формування ціннісних орієнтацій, використання аксіологічного підходу в змісті фахової підготовки, що забезпечить у подальшому авторитет вчителя загальноосвітнього закладу в процесі професійної діяльності. Розглянуто основні завдання аксіологічного підходу, пов’язані з необхідністю утвердження нової системи цінностей.Раскрыто значение аксиологического подхода в системе профессиональной подготовки будущих педагогов, которому предшествовали социально-экономические, социально-политические, социально-культурные и образовательно-научные предпосылки. Определено, что проблема исследования требует рассмотрения формирования ценностных ориентаций, использования аксиологического подхода в содержании специальной подготовки, которое обеспечит в дальнейшем авторитет учителя общеобразовательного учреждения в процессе профессиональной деятельности. Рассмотрены основные задачи аксиологического подхода, связанные с необходимостью утверждения новой системы ценностей.
  Повний текст PDF - 110.704 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Юткало С.

  • Бібліографічний опис для цитування:

    Юткало С. Ю. Аксіологічний підхід до проблеми формування авторитету вчителя загальноосвітнього навчального закладу в процесі професійної діяльності / С. Ю. Юткало // Педагогіка та психологія. - 2011. - Вип. 40(3). - С. 127-132. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2011_40(3)__23.

      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     

       Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського