Наукова періодика України Вища освіта України


Опанасюк Ю. 
Дистанційне навчання як наслідок еволюції традиційної системи освіти / Ю. Опанасюк // Вища освіта України. - 2016. - № 1. - С. 49-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2016_1_10
Розглянуто та охарактеризовано освітні платформи масових онлайн-курсів в зарубіжному сегменті інформаційного простору. Визначено три основні напрями віртуальної освіти в Україні: навчальні заклади, робота яких грунтується виключно на інтернет-технологіях; навчальні заклади, в яких поєднано різні форми денного та дистанційного навчання з технологічними інтернет-нововведеннями; презентація комунікаційного простору традиційних форм навчання. Виокремлено типи навчальних закладів, що пропонують якісну вищу освіта за дистанційною схемою: ВНЗ, в структурі яких є факультет дистанційної освіти; освітні компанії, що спеціалізуються на суто дистанційному навчанні. Окреслено переваги і недоліки досліджуваної моделі навчання. Актуалізовано перспективи застосування змішаного навчання (blended learning), в основі якої – використання розподілених інформаційно-освітніх ресурсів із застосуванням елементів асинхронного й синхронного дистанційного навчання. Наведено порівняльну характеристику дистанційного та змішаного навчання.Рассмотрены и охарактеризованы образовательные платформы массовых онлайн-курсов в зарубежном сегменте информационного пространства. Определены три основных направления виртуального образования в Украине: учебные заведения, работа которых основана исключительно на интернет-технологиях; учебные заведения, в которых сочетаются различные формы дневного и дистанционного обучения с технологическими интернет-нововведениями; презентация коммуникационного пространства традиционных форм обучения. Выделены типы учебных заведений, предлагающие качественное высшее образование по дистанционной схеме: ВУЗ, в структуре которых есть факультет дистанционного образования; образовательные компании, специализирующиеся на сугубо дистанционном обучении. Определены преимущества и недостатки исследуемой модели обучения. Актуализированы перспективы применения смешанного обучения (blended learning), в основе которого - использование распределенных информационно-образовательных ресурсов с применением элементов асинхронного и синхронного дистанционного обучения. Приведена сравнительная характеристика дистанционного и смешанного обучения.Distance learning in Ukraine is extremely important, given the large number of people willing not only to pursoe higher education, but also improve their skills, retraining and the like. Today, higher educational institutions offer a variety of courses in real time, based on the different educational platforms. However, the degree of use of virtual education systems can be divided into those those whose work is based entirely of Internet technologies and those that combine traditional forms with technological innovations online. Today, Ukraine is dominated byby universities, which are the faculties of distance education and the opportunity to gan knowledge in almost all disciplines and specialities in certain faculties of these institutions.
  Повний текст PDF - 471.858 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Опанасюк Ю.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Опанасюк Ю. Дистанційне навчання як наслідок еволюції традиційної системи освіти / Ю. Опанасюк // Вища освіта України. - 2016. - № 1. - С. 49-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2016_1_10.

    Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського