Наукова періодика України Український журнал дитячої ендокринології


Шушляпіна О. В. 
Вплив інсулінорезистентності на функціональний стан щитоподібної залози у дітей з ожирінням / О. В. Шушляпіна, О. А. Будрейко // Український журнал дитячої ендокринології. - 2017. - № 2. - С. 18-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujde_2017_2_4
Мета роботи - вивчити особливості функціонального стану щитоподібної залози (ЩЗ) залежно від наявності інсулінорезистентності у дітей з ожирінням. Обстежено 213 дітей з ожирінням віком від 6 до 16 років, яких було розподілено на 2 групи залежно від наявності інсулінорезистентності за індексом HOMA-IR, а також на 4 групи залежно від наявності тиреопатії. Діагностику тиреоїдної патології здійснювали за допомогою пальпаторного та ультразвукового дослідження ЩЗ, визначення антитиреоїдних антитіл, рівня тиреотропного гормона, вільного тироксину та трийодтироніну у сироватці крові за допомогою імуноферментного методу. За величиною співвідношення тиреотропного гормона і вільного тироксину визначали наявність мінімальної тиреоїдної недостатності. Всім дітям проведено дослідження вмісту інсуліну, глюкози в крові та визначення індексу HOMA-IR. Встановлено, що у дітей з ожирінням наявність інсулінорезистентності впливала лише на формування автоімунного тиреоїдиту, частота якого серед хворих зі зниженою чутливістю до інсуліну була в 5 разів вищою у порівнянні з пацієнтами без інсулінорезистентності. З порушень тиреоїдної регуляції найчастіше виявляли патологічні зміни вмісту тиреотропного гормона, переважно у вигляді його збільшення (на 17,9 %). Зв'язок гіпотиреозу зі зниженням чутливості до інсуліну встановлено у хворих на автоімунний тиреоїдит, у яких підвищення рівня тиреотропного гормона мало місце лише за наявності інсулінорезистентності. Зниження тиреоїдної функції у дітей з ожирінням без тиреопатій та з мінімальними змінами структури ЩЗ виявляли частіше за умови нормальної чутливості до інсуліну, особливо у хлопчиків. Висновки: інсулінорезистентність має значущий негативний вплив на формування автоімунного тиреоїдиту та зниження функції ЩЗ у дітей з ожирінням. Існують гендерні відмінності у негативному впливі зниженої чутливості до інсуліну на формування патології ЩЗ у разі ожиріння, зокрема більша схильність до її виникнення у хворих чоловічої статі, що підтверджено розвитком автоімунного тиреоїдиту в хлопчиків з ожирінням лише за наявності інсулінорезистентності, а також тенденцією до зниження функції ЩЗ за нижчих значень HOMA-IR у хлопчиків у порівнянні з дівчатками.
  Повний текст PDF - 1.661 Mb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Шушляпіна О.
 • Будрейко О.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Шушляпіна О. В. Вплив інсулінорезистентності на функціональний стан щитоподібної залози у дітей з ожирінням / О. В. Шушляпіна, О. А. Будрейко // Український журнал дитячої ендокринології. - 2017. - № 2. - С. 18-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujde_2017_2_4.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Шушляпіна Олена Володимирівна (медичні науки)
 • Будрейко Олена Анатоліївна (1968–2018) (медичні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського