Наукова періодика України Рідна школа


Гупан Н. 
Актуальні проблеми методології історико-педагогічних досліджень / Н. Гупан // Рідна школа. - 2013. - № 4-5. - С. 53-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2013_4-5_10
Обгрунтовано періодизацію розвитку історіографії вітчизняної історико-педагогічної науки. Зазначено, що чітке розмежування періодизації історії педагогічної думки та історії діяльності громадських освітніх товариств, історії дитячого руху надасть можливість чіткої структуризації досліджуваної проблеми. Окреслено історичні, лінгвістичні аспекти використання понять "доба", "період", "етап". Констатовано необхідність адекватного використання відповідної термінології та понять. Зазначено, що хронологія, періодизація та термінологія в історико-педагогічних працях є взаємопов’язаними поняттями. Вказано на необхідність та доцільність визначення хронологічних меж дослідження, орієнтованих на внутрішню сутність висвітлюваного педагогічного феномену.Обоснована периодизация развития историографии отечественной историко-педагогической науки. Отмечено, что четкое разграничение периодизации истории педагогической мысли и истории деятельности общественных просветительских обществ даст возможность четкой структуризации исследуемой проблемы. Определены исторические, лингвистические аспекты использования понятий "сутки", "период", "этап". Констатирована необходимость адекватного использования соответствующей терминологии и понятий. Обосновано, что хронология, периодизация и терминология в историко-педагогических трудах являются взаимосвязанными понятиями. Указано на необходимость и целесообразность определения хронологических границ исследования, ориентированного на внутреннюю сущность освещаемого педагогического феномена.The paper highlights new approaches to identify and study the chronological limits of historical and pedagogical process which develop byits own internal set of laws. Architectonics of event and phenomena’s periodization in history of pedagogy is presented. Conceptual approaches to definition of criteria of terminology using are described in connecting with the chronological limits and periods of research in history of pedagogy.
  Повний текст PDF - 164.453 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Гупан Н.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Гупан Н. Актуальні проблеми методології історико-педагогічних досліджень / Н. Гупан // Рідна школа. - 2013. - № 4-5. - С. 53-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2013_4-5_10.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Гупан Нестор Миколайович (педагогічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського