Наукова періодика України Рукописна та книжкова спадщина України


Затока Л. П. 
Сучасна система збереження бібліотечних фондів: поєднання традиційних та новітніх технологій / Л. П. Затока // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Вип. 16. - С. 515-542. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2012_16_35
Розглянуто основні складові сучасної системи збереження фондів. Надано інформацію про вплив технологій масового копіювання – мікрофільмування, оцифрування, сканування тощо на стан збереження фондів. Стверджено, що забезпечення збереження раритетних документів грунтується на комплексних науково-прикладних обстеженнях. Для суттєвої інтенсифікації реставраційних процесів рекомендовано застосування сучасних реставраційних матеріалів та нових неруйнівних методів дослідження матеріальної основи документів. Розкрито про особливості зберігання документів на традиційних та новітніх носіях, а також можливості, що надаються завдяки використанню електронних баз даних, з інформацією про останні досягнення в галузі збереження бібліотечних фондів.The basic constituents of the modern system of funds preservation are examined in the article. Information is given about influence of technologies of mass printing-down – microfilm, digitization, scanning and other on the state of maintenance of funds. It becomes firmly established that providing of maintenance of rare documents is based on the complex scientifically-applied inspections. It is reported that for substantial intensification of restoration processes application of modern restoration materials and new non-destructive methods of research of material basis of documents is recommended. Told about the features of storage of documents on traditional and newest new media, and also about possibilities which are given due to the use of electronic databases with information about the last achievements in industry of preservation of library funds.
  Повний текст PDF - 121.314 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Затока Л.

  • Бібліографічний опис для цитування:

    Затока Л. П. Сучасна система збереження бібліотечних фондів: поєднання традиційних та новітніх технологій / Л. П. Затока // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Вип. 16. - С. 515-542. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2012_16_35.

      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     

       Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського