Наукова періодика України Рукописна та книжкова спадщина України


Левченко Л. Л. 
Розробка теорії експертизи цінності документів у працях видатних американських учених-архівістів 30–50-х років ХХ ст. / Л. Л. Левченко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Вип. 16. - С. 362-389. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2012_16_25
Здійснено спробу періодизації розвитку теорії експертизи цінності документів у Сполучених Штатах Америки. Виділено: 1930-ті рр. як період панування в американській архівістиці європейських концепцій експертизи цінності, 1930 – 1950-ті рр. – початок розроблення власної теорії, 1950 – 1960-ті рр. – узагальнення попередніх напрацювань у працях видатних американських учених-архівістів Т. Шелленберга та П. Левінсона, впровадження понять «первинної» і «вторинної», «доказової» й «інформаційної» цінності документа, 1960 – 1970-ті рр. – період критики ідей Т. Шелленберга та початок експертизи машиночитаних і кінофотофонодокументів, 1980 – 1990-ті – ревізія теорії експертизи цінності та ідея повторної експертизи документів американських архівів Л. Раппорта, 1990-ті рр. – початок ХХІ ст. – формування нових концепцій експертизи цінності та розробка нового напряму експертизи електронних документів. Більш детально розглянуто концепції, запропоновані М. К. Нортон, Ф. Бруксом, Е. Ліхі та Ф. Бауером у 1930 – 1950 рр.In this article author makes an attempt for periodization of the appraisal theory development in the United States of America. Author identifies 1930-th as a period of European appraisal concept domination; 1930 - 1950-th as the beginning of peculiar theory design; 1950 - 1960-th as generalization of previous researches of prominent American scientists T. Shellenberg and P. Levinson, implementation of the concepts of “primary” and “secondary”, “evidential” and “informational” value __of the document; 1960 - 1970-th as a period of criticism of T. Shellenberg ideas and the beginning of readable and audio, video documents appraise; 1980 - 1990-th as the revision of appraisal theory __and the re-appraisal idea of L. Rapport for American achieves; 1990-th-present as the creation of new appraisal concepts and the development of a new direction in electronic documents appraisal process. Author pays attention to the concepts proposed by M.С. Norton, P. Brooks, E. Leahy and P. Bauer in 1930 - 1950-th.
  Повний текст PDF - 127.79 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Левченко Л.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Левченко Л. Л. Розробка теорії експертизи цінності документів у працях видатних американських учених-архівістів 30–50-х років ХХ ст. / Л. Л. Левченко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Вип. 16. - С. 362-389. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2012_16_25.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Левченко Лариса Леонідівна (1969–) (історичні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського