Наукова періодика України Радіоелектроніка, інформатика, управління


Bazilo C. V. 
Principles and methods of the calculation of transfer characteristics of disk piezoelectric transformers / C. V. Bazilo // Радіоелектроніка, інформатика, управління. - 2018. - № 4. - С. 7-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/riu_2018_4_3
Завдяки своїм унікальним властивостям п'єзокераміка знаходить застосування в різних областях техніки і технології. Дискові пієзоелектричні пристрої широко використовуються в елементах інформаційних систем. Дослідження показали, що п'єзоелектричні трансформатори можуть конкурувати з традиційними електромагнітними трансформаторами як за ефективністю, так і за щільністю потужності. Кінцевою метою математичного моделювання фізичного стану коливальних п'єзокерамічних елементів є якісний і кількісний опис характеристик і параметрів існуючих в них електричних та еластичних полів. Мета роботи - запропонувати принципи побудови математичних моделей, які в достатній мірі адекватні реальним пристроям і фізичним процесам, що відбувається в них. Математичні моделі п'єзоелектричних трансформаторів, що працюють з використанням вісесиметричних радіальних коливань п'єзокерамічних дисків, побудовані з мінімальним числом припущень, що спрощують реальну ситуацію. Це дозволяє стверджувати, що запропонована схема побудови доставляє математичні моделі, які в достатній мірі адекватно відповідають реальним об'єктам і фізичним процесам, які в них існують. Основні результати цієї роботи можна сформулювати наступним чином: побудована математична модель п'єзоелектричного трансформатора з кільцевим електродом в первинному електричному колі; показана висока чутливість частотної характеристики п'єзоелектричного трансформатора до змін значень вихідного опору джерела електричного сигналу в первинному електричному колі. Висновки: в результаті дослідження математичної моделі реального пристрою можна визначити той набір геометричних, фізико-механічних та електричних параметрів реального об'єкта, який забезпечує реалізацію технічних показників функціонального елемента п'єзоелектроніки, обумовлених в технічному завданні. Вартість збережених ресурсів становить комерційну ціну математичної моделі. Перспективи подальших досліджень можуть полягати в побудові математичної моделі п'єзоелектричного трансформатора з секторними електродами.
  Повний текст PDF - 813.899 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Bazilo C.

  • Бібліографічний опис для цитування:

    Bazilo C. V. Principles and methods of the calculation of transfer characteristics of disk piezoelectric transformers / C. V. Bazilo // Радіоелектроніка, інформатика, управління. - 2018. - № 4. - С. 7-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/riu_2018_4_3.

      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     

       Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського