Наукова періодика України Педагогічний процес: теорія і практика


Логуш Л. Г. 
Перспективні напрями розвитку медичної освіти в Україні / Л. Г. Логуш // Педагогічний процес: теорія і практика. - 2013. - Вип. 3. - С. 117-123. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pptp_2013_3_14
Розкрито основні проблемні питання діяльності вищої медичної школи в Україні. Здійснено аналіз Програми розвитку вищої медичної освіти до 2015 р., яка спрямована на підвищення якості підготовки медичних фахівців, вирішення проблеми кадрового забезпечення первинної ланки галузі, покращення якості надання медичної допомоги населенню, забезпечення конкурентоспроможності випускників ВНЗ на вітчизняному та міжнародному ринках праці. Зроблено акцент на розвиток міжнародного співробітництва ВНЗ з провідними науковими центрами та університетами світу.Раскрыты основные проблемные вопросы деятельности высшей медицинской школы в Украине. Осуществлен анализ Программы развития высшего медицинского образования до 2015 г., которая направлена на повышение качества подготовки медицинских специалистов, решение проблемы кадрового обеспечения первичного звена отрасли, улучшения качества оказания медицинской помощи населению, обеспечение конкурентоспособности выпускников вузов на отечественном и международном рынках труда. Сделан акцент на развитие международного сотрудничества ВУЗ с ведущими научными центрами и университетами мира.The article describes the major issues of the higher educational institution in Ukraine. The analysis of the development program of medical education by 2015, which is aimed at improving the quality of health care professionals, the problem of staffing primary care sector, improving the quality of health care provision, ensuring the competitiveness of college graduates in the domestic and international labor markets.
  Повний текст PDF - 218.543 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Логуш Л.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Логуш Л. Г. Перспективні напрями розвитку медичної освіти в Україні / Л. Г. Логуш // Педагогічний процес: теорія і практика. - 2013. - Вип. 3. - С. 117-123. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pptp_2013_3_14.

    Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського