Наукова періодика України Педагогічний дискурс


Ісаченко В. П. 
Історіографічний аналіз проблеми педагогічної та просвітницької діяльності Павла Гнатовича Житецького (1837–1911) / В. П. Ісаченко // Педагогічний дискурс. - 2013. - Вип. 15. - С. 294-298. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_15_61
Здійснено історіографічний аналіз проблеми педагогічної та просвітницької діяльності Павла Гнатовича Житецького. Висвітлено дослідження наукової творчості П. Житецького у 1920-х рр. Проаналізовано основні трактування праць за авторством педагога в контексті розвитку громадського руху другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Розкрито основні підходи до трактування історико-дослідницької діяльності П. Житецького в контексті політичного життя України. Охарактеризовано основні періоди активної громадської та наукової діяльності у контексті поглядів дослідників особистості П. Житецького, а також особливості публіцистичних матеріалів за авторством педагога. Узагальнено документальний та публіцистичний матеріал вітчизняних та зарубіжних учених 1920 – 1930 рр. Осуществлен историографический анализ проблемы педагогической и просветительской деятельности Павла Игнатьевича Житецкого. Освещены исследования научного творчества П. Житецкого 1920-х гг. Проанализированы основные трактовки его работ в контексте развития общественного движения второй половины XIX – начала ХХвв. Раскрыты основные подходы к трактовке историко-исследовательской деятельности П. Житецкого в контексте политической жизни Украины. Охарактеризованы основные периоды активной общественной и научной деятельности в контексте взглядов исследователей личности П. Житецкого, а также особенности публицистических материалов под авторством педагога. Осуществлен обзор документального и публицистического материала отечественных и зарубежных ученых 1920 – 1930 гг.The problem of Paul Zhytetsky’s educational and enlightening activity is analized historiographically. P.Zhytetsky’s scientific creativity in the 20 th century is studied. The basic interpretation of works authored by the teacher in the context of social movements of the late nineteenth – early twentieth century is carried. The basic approaches to the interpretation of Zhytetsky’s historical research in the context of political life in Ukraine are presented. The basic periods of active social and scientific activities in the light of the views of P. Zhytetsky individual researchers are covered. The features of nonfiction materials authored by the teacher are characterised. Domestic and foreign scholars’ documentary and journalistic materials of the20–30-s of the twentieth century are viewed.
  Повний текст PDF - 260.478 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Ісаченко В.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Ісаченко В. П. Історіографічний аналіз проблеми педагогічної та просвітницької діяльності Павла Гнатовича Житецького (1837–1911) / В. П. Ісаченко // Педагогічний дискурс. - 2013. - Вип. 15. - С. 294-298. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_15_61.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Ісаченко Вікторія Павлівна (1988–) (педагогічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського