Наукова періодика України Педагогічний дискурс


Зайченко І. В. 
До питання про історіографію дослідження творчої спадщини С. Ф. Русової / І. В. Зайченко // Педагогічний дискурс. - 2013. - Вип. 15. - С. 257-261. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_15_54
Зазначено, що Софія Федорівна Ліндфорс (Русова) (1856 - 1940) - педагог, письменниця, журналістка, усесвітньо відома громадська діячка, доктор соціології Українського соціологічного інституту і професор педагогіки Українського високого педагогічного інституту імені М.П. Драгоманова в Празі, керівник дошкільної та позашкільної освіти в уряді Української Народної Республіки, голова української філії Міжнародної жіночої організації, організатор першого в Україні дитячого садка. Вона залишила велику педагогічну спадщину (нині в науковий обіг введено понад 300 праць), в яких викладена велика кількість цікавих ідей, положень і висновків з актуальних проблем розвитку народної освіти, педагогіки, національної школи та виховання. Розкрито історіографію досліджень творчої спадщини Софії Федорівни Русової у новітній Україні, починаючи з перших публікацій (1991 р.) і закінчуючи останніми – 2013 р. Проаналізовано окремі дослідницькі праці, відзначено їх найважливіші положення. Отмечено, что София Федоровна Линдфорс (Русова) (1856 - 1940 гг.) – педагог, писательница, журналистка, всемирно известная общественная деятельница, доктор социологии Украинского социологического института и профессор педагогики Украинского высокого педагогического института имени М.П. Драгоманова в Праге, руководитель дошкольного и внешкольного образования в правительстве Украинской Народной Республики, глава украинского филиала Международной женской организации, организатор первого в Украине детского садика. Она оставила большое педагогическое наследие (ныне в научный оборот введено свыше 300 работ), в котором изложены множество интересных идей, положений и выводов по актуальным проблемам развития народного образования, педагогики, национальной школы и воспитания. Раскрыта историография исследований творческого наследства Софии Федоровны Русовой в Украине, начиная из первых публикаций (1991 г.) и заканчивая последними – 2012 г. Проанализированы отдельные исследовательские работы, отмечены их важнейшие положения.Sofia F.Rusova (nee Lindfors) (1856-1940) was a teacher, writer, journalist, Doctor of Sociology at the Ukrainian Sociological Institute, Professor of Pedagogy at the M.P.Dragomanov Ukrainian High Pedagogical Institute in Prague, Czechoslovakia, head of the preschool and extra-school education department in the Government of the Ukrainian Peopleʼs Republic (1917-1921), head of the Ukrainian branch of the International Womenʼs Organization, organizer of the first kindergarten in Ukraine and well-known public figure of her era. She has left a rich pedagogical heritage (more than 300 of her works have been currently introduced into scientific use) that contains many interesting ideas, notions and conclusions on topical issues of public education, pedagogy, national schooling and education. The historiography of Sofia Rusova (1856-1940) work legacy research in Ukraine, starting from the first articles (1991) and up to the last one in 2012 was revealed in the article. Specific research works were analysed and their essential provisions were identified.
  Повний текст PDF - 280.863 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Зайченко І.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Зайченко І. В. До питання про історіографію дослідження творчої спадщини С. Ф. Русової / І. В. Зайченко // Педагогічний дискурс. - 2013. - Вип. 15. - С. 257-261. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_15_54.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Зайченко Іван Васильович (1948–) (педагогічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського