Наукова періодика України Педагогічний дискурс


Большакова І. О. 
Міжпредметна інтеграція змісту навчання у початковій школі (Аналіз матеріалів журналів "Радянська школа" та "Початкова школа" (ІІ пол. 60-тих – 90-ті рр. ХХ ст.)) / І. О. Большакова // Педагогічний дискурс. - 2013. - Вип. 15. - С. 75-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_15_18
Здійснено цілісний ретроспективний аналіз публікацій журналів «Радянська школа» та «Початкова школа» в означений період. Розглянуто тенденції та специфіку розвитку міжпредметної інтеграції змісту навчання у початковій школі в цей період на основі кількісного, тематичного та жанрового аналізу опублікованих матеріалів. Визначено, що у кризовий період становлення державності України у 1990-ті рр. мав місце сплеск інтересу науковців та вчителів–практиків до вивчення процесів інтеграції в початковій освіті. Виявлено тенденцію розширення поняттєвого поля від використання поняття "міжпредметні зв’язки" у публікаціях другої половини 1960 – 1980-х рр. до застосування у 1990-х рр. понять: "інтегрований урок", "інтегрований зміст", "інтегрований курс", "інтегрований підручник". Осуществлен целостный ретроспективный анализ публикаций журналов «Радянська школа» и «Початкова школа» в указанный период. Рассмотрены тенденции и специфика развития межпредметной интеграции содержания обучения в начальной школе в этот период на основе количественного, тематического и жанрового анализа опубликованных материалов. Указано, что в кризисный период становления государственности Украины в 1990-е гг. ХХ ст. имел место всплеск интереса научных работников и учителей–практиков к изучению процессов интеграции в начальном образовании. Установлена тенденция расширения понятийного поля от использования понятия "межпредметные связи" в публикациях второй половины 1960 - 1980-х гг. к применению в 1990-х гг. понятий: "интегрированный урок", "интегрированное содержание", "интегрированный курс", "интегрированный учебник". The integral retrospective analysis of publications of magazines « Radyanska school » and « Pochatkova school» (second half of 1960-s – 1990-s) is carried out in the article.Tendencies and specific of development of cross-disciplinary integration of maintenance of teaching are considered at primary school in a marked period on the basis of quantitative, thematic and genre analysis of the published materials. Certainly, that in a crisis period of becoming of the state system of Ukraine in 1990-s the increase of interest of research workers and teachers to the study of processes of integration in primary education takes place. There is a tendency of expansion of the concept field from the use of the concept cross-disciplinary connections in publications of the second half of 1960-s – 1980-s to the use in 1990-s the concepts: integration lesson, integration content, integration course, integration textbook.
  Повний текст PDF - 295.793 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Большакова І.

  • Бібліографічний опис для цитування:

    Большакова І. О. Міжпредметна інтеграція змісту навчання у початковій школі (Аналіз матеріалів журналів "Радянська школа" та "Початкова школа" (ІІ пол. 60-тих – 90-ті рр. ХХ ст.)) / І. О. Большакова // Педагогічний дискурс. - 2013. - Вип. 15. - С. 75-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_15_18.

      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     

       Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського