Наукова періодика України Педагогічний дискурс


Соколовська О. С. 
Вплив педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського на єдність педагогічних поглядів і переконань викладачів у професійній підготовці майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів / О. С. Соколовська // Педагогічний дискурс. - 2011. - Вип. 10. - С. 457-462. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2011_10_113
Розкрито сутність дефініції „професійна підготовка”. Подано характеристику професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів з позиції єдності педагогічних поглядів і переконань викладачів університету, сформованих під впливом педагогічної спадщини В. Сухомлинського.Раскрыта сущность дефиниции „профессиональная подготовка”. Дана характеристика профессиональной подготовки будущих воспитателей дошкольных учебных заведений с позиции единства педагогических взглядов и убеждений преподавателей университета, которые сформировались под влиянием педагогического наследия В. Сухомлинского.The article reveals the essence of definition „vocational training”. The characteristics of training future teachers of preschool educational institutions from the perspective of the unity of teaching attitudes and beliefs that faculty member have formed under the influence of pedagogical legacy of V. O. Sukhomlyns’kyi.
  Повний текст PDF - 252.802 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Соколовська О.

  • Бібліографічний опис для цитування:

    Соколовська О. С. Вплив педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського на єдність педагогічних поглядів і переконань викладачів у професійній підготовці майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів / О. С. Соколовська // Педагогічний дискурс. - 2011. - Вип. 10. - С. 457-462. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2011_10_113.

      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     

       Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського