Наукова періодика України Педагогічний дискурс


Бєлан Г. В. 
Формування системи ціннісних орієнтацій молодших школярів у спадщині В. О. Сухомлинського / Г. В. Бєлан // Педагогічний дискурс. - 2011. - Вип. 10. - С. 48-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2011_10_11
Висвітлено погляди В. О. Сухомлинського на основні аспекти формування системи ціннісних орієнтацій молодших школярів, актуальність яких зумовлена сучасними соціальними трансформаціями. Розглянуто ідеї педагога-гуманіста щодо основних напрямів організації виховного впливу педагогів у молодшій ланці освіти, особливості побудови змісту освіти, а також виховний потенціал казок В. Сухомлинського у вирішенні означеної проблеми.Освещены взгляды В. А. Сухомлинского на основные аспекты формирования системы ценностных ориентаций младших школьников, актуальность которых обусловлена современными социальными трансформациями. Рассмотрены идеи педагога-гуманиста по поводу организации воспитательного влияния педагога в начальной школе, особенности построения содержания образования, а также воспитательного потенциала сказок В. Сухомлинского при решении этой проблемы.Deals with the views of V. Suhomlins’kyi on the main aspects of the formation of values of younger schoolchildren. The idea of the great educator for the organization of educational influence of the teacher in elementary school, especially the construction of educational content are under analysis, as well as consideration of the educational of tales V. Suhomlins’kyi in solving this problem.
  Повний текст PDF - 234.787 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Бєлан Г.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Бєлан Г. В. Формування системи ціннісних орієнтацій молодших школярів у спадщині В. О. Сухомлинського / Г. В. Бєлан // Педагогічний дискурс. - 2011. - Вип. 10. - С. 48-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2011_10_11.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Бєлан Ганна Валеріївна (педагогічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського