Наукова періодика України Humanitarium


Нікітчина С. 
Розвиток мовлення дітей переддошкільного віку: фізіологічний і психолінгвістичний аспекти / С. Нікітчина // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". Педагогіка. Психологія. Філософія. - 2013. - Вип. 28(1). - С. 347-351. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gvpdpu_2013_28_1_67
Актуалізовано психолінгвістичний підхід до розвитку мовлення дітей, оскільки психолінгвістика, окрім іншого, описує, яким чином мовлення дитини дозволяє їй оволодіти мовною й немовною «картиною світу». Розглянуто фізіологічні аспекти, що впливають на розвиток мовленнєвої діяльності дітей переддошкільного віку, теоретично обґрунтовано необхідність врахування рівня розвитку сенсорної системи в процесі формування мовленнєвої діяльності.Актуализирован психолингвистический подход к развитию речи детей, поскольку психолингвистика, помимо прочего, описывает, каким образом речь ребенка позволяет ему овладеть языковой и неязыковой «картиной мира». Рассмотрены физиологические аспекты, которые влияют на развитие речевой деятельности детей преддошкольного возраста, теоретически обоснована необходимость учета уровня развития сенсорной системы в процессе формирования речевой деятельности.Physiology aspects which influence on development of vocal activities of children of preschool age are examined. The necessity of account of level of development of the sensory system in the process of forming of vocal activity is grounded in theory.
  Повний текст PDF - 106.864 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Нікітчина С.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Нікітчина С. Розвиток мовлення дітей переддошкільного віку: фізіологічний і психолінгвістичний аспекти / С. Нікітчина // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". Педагогіка. Психологія. Філософія. - 2013. - Вип. 28(1). - С. 347-351. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gvpdpu_2013_28_1_67.

    Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського