Наукова періодика України Humanitarium


Мося І. 
Педагогічні умови формування самоосвітньої компетентності майбутніх кваліфікованих робітників / І. Мося // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". Педагогіка. Психологія. Філософія. - 2013. - Вип. 28(1). - С. 204-209. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gvpdpu_2013_28_1_41
Обгрунтовано провідні педагогічні умови формування самоосвітньої компетентності майбутніх кваліфікованих робітників: цілеспрямований розвиток в учнів потреби в самоосвіті, системно-послідовне формування «умінь навчатися», створення сприятливого середовища для самоосвітньої діяльності, педагогічно правильна організація самоосвіти і самовиховання. Педагогічні умови диференційовано за способом впливу з виділенням групи організаційних, змістових та мотиваційних умов. Вказано, що така диференціація сприяє розробці детальної методики реалізації педагогічних умов у навчально-виховному процесі професійно-технічного навчального закладу.Обоснованы ведущие педагогические условия формирования самообразовательной компетентности будущих квалифицированных рабочих: целенаправленное развитие в учащихся потребности в самообразовании, системно-последовательное формирование «умений учиться», создание благоприятных условий для самообразования, педагогически правильная организация самообразования и самовоспитания. Педагогические условия дифференцированы по способу воздействия с выделением группы организационных, содержательных и мотивационных условий. Отмечено, что такая дифференциация способствует разработке детальной методики реализации педагогических условий в учебно-воспитательном процессе профессионально-технического учебного заведения.The leading pedagogical terms of forming selfeducational competence of future skilled workers are grounded: purposeful development at a student a requirement in a self-education; system-successive forming of «abilities to study»; creation of favourable terms for selfeducational activity; educationally correct faithful organization of self-education and self-education.
  Повний текст PDF - 191.512 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Мося І.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Мося І. Педагогічні умови формування самоосвітньої компетентності майбутніх кваліфікованих робітників / І. Мося // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". Педагогіка. Психологія. Філософія. - 2013. - Вип. 28(1). - С. 204-209. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gvpdpu_2013_28_1_41.

    Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського