Наукова періодика України Фізико-математична освіта


Струтинська О. В. 
Цифрові навички і цифрова компетентність: зарубіжний досвід країн єс і перспективи для України / О. В. Струтинська // Фізико-математична освіта. - 2020. - Вип. 3(1). - С. 94-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2020_3%281%29__17
Розглянуто зарубіжний досвід країн ЄС у галузі формування та розвитку цифрових навичок (ЦН) і цифрової компетентності (ЦК) для різних категорій населення, що напряму пов'язано з інтенсивним розвитком цифрових технологій (ЦТ) і цифровою трансформацією (ЦТр) багатьох галузей суспільної діяльності. Стрімкий технологічний прорив багатьох галузей виробництва спричинює значні зміни на глобальному ринку праці. За прогнозами багатьох аналітиків ЦТр економіки призведе до того, що в найближчі роки багато професій і спеціальностей кардинально зміняться або взагалі зникнуть. Поява нових професій призводять до необхідності формування нових навичок і компетентностей фахівців, зокрема пов'язаних з уміннями працювати з ЦТ, а саме ЦН і ЦК. У процесі дослідження використано такі методи дослідження, як системний аналіз наукових, методичних та Інтернет-джерел із проблеми дослідження, порівняння структур ЦК для громадян різних країн ЄС. Вивчення зарубіжного досвіду країн ЄС у галузі формування та пов'язані бурхливим розвитком ЦТ, процесами ЦТр різних галузей суспільства (виробництва, економіки, бізнесу, освіти, соціальних галузей тощо), а також становленням цифрового суспільства. Для цього в ЄС протягом тривалого часу ведуться пошуки шляхів формування та розвитку ЦН і ЦК для громадян; розроблено та апробовано структури ЦК для різних категорій населення. Крім того, європейськими країнами ведеться активна підтримка ініціатив із формування та розвитку ЦК громадян, зокрема освітян і молоді. Встановлено, що ЦН і ЦК є одними із найважливіших у сучасному суспільстві, в умовах якого технологічні інновації змінюють ринок праці, знання, уміння, необхідні для життя та роботи в цифровому суспільстві. Тому важливим завданням сучасної освіти є формування та розвиток ключових компетентностей, зокрема цифрових, для підготовки майбутніх фахівців для майбутніх професій. Необхідними кроками для України у даній галузі є не тільки розробка структур ЦК для громадян, освітян, молоді та ін., а й визначення шляхів підвищення цифрової грамотності населення України в цілому.
  Повний текст PDF - 1.096 Mb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Струтинська О.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Струтинська О. В. Цифрові навички і цифрова компетентність: зарубіжний досвід країн єс і перспективи для України / О. В. Струтинська // Фізико-математична освіта. - 2020. - Вип. 3(1). - С. 94-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2020_3(1)__17.

    Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського