Наукова періодика України Фізико-математична освіта


Кокойло А. Ю. 
Реалізація наскрізних ліній ключових компетентностей в курсі алгебри і початків аналізу у процесі вивчення виразів і їх перетворень / А. Ю. Кокойло // Фізико-математична освіта. - 2018. - Вип. 1. - С. 236-240. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2018_1_46
За умов освітньої реформи "Нова українська школа" важливою задачею є забезпечення наступності між ланками освіти. На це ставиться акцент в педагогічній роботі і в оновлених начальних програмах, в яких виділені чотири наскрізні змістові лінії є однаковими для всіх предметів, за допомогою яких, навчання стає більш націлене на практику, ніж на теорію. Наскрізні лінії ключових компетентностей відображають основні соціально та особистісно значущі ідеї, які послідовно розкриваються в процесі навчання і виховання учнів. Вони відповідають виклику сучасності, врівноважують знаннєвий і компетентісний компоненти змісту освіти, є інструментом для використання інноваційних методик навчання, функціональним документом для учнів, вчителів і батьків у пошуку відповіді на питання "Для чого це потрібно вивчати?". Впровадження наскрізних змістових ліній на уроках математики передбачає актуалізацію набутих під час вивчення інших предметів знань, умінь і способів діяльності для розв'язування практичних завдань, розвиток умінь здійснювати інформаційний пошук, знаходити і перетворювати необхідну інформацію, використовувати додаткову літературу. Даний підхід допоможе виховати різностороннє розвинених дітей. Розглянуто всі чотири наскрізні змістові лінії з точки зору реалізації їх на уроках математики, а саме під час вивчення виразів та їх перетворень у профільній середній школі. Наведено варіанти прикладів і задач, які ілюструють реалізацію цих ліній, напрямлених на розвиток і соціалізацію старшокласників, формування їх наукового світогляду, культури, екологічного стилю мислення, економічно грамотної поведінки, зацікавленості до творчих досліджень, навичок життєзабезпечення і саморозвитку.
  Повний текст PDF - 1.085 Mb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Кокойло А.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Кокойло А. Ю. Реалізація наскрізних ліній ключових компетентностей в курсі алгебри і початків аналізу у процесі вивчення виразів і їх перетворень / А. Ю. Кокойло // Фізико-математична освіта. - 2018. - Вип. 1. - С. 236-240. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2018_1_46.

    Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського