Наукова періодика України Ендокринологія


Янчій І. Р. 
Віддалені результати лікування хворих із потенційно радіоіндукованим диференційованим раком щитоподібної залози після остаточної тиреоїдектомії / І. Р. Янчій, С. В. Гулєватий, М. Ю. Болгов, Т. І. Богданова // Ендокринологія. - 2015. - Т. 20, № 1. - С. 386-390. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/enkrl_2015_20_1_5
Оскільки всі диференційовані карциноми щитоподібної залози (ЩЗ), що розвинулись у пацієнтів, які були дітьми або підлітками на час Чорнобильської аварії, розцінюють як потенційно радіоіндуковані, мета цієї роботи полягала в проведенні аналізу щодо частоти розвитку метастазів, ознак багатофокусного росту пухлини в протилежній частці залози та віддалених результатів довготривалого спостереження саме таких пацієнтів, що погодилися на остаточну тиреоїдектомію. Було проаналізовано 118 випадків диференційованого раку ЩЗ: 84 папілярних і 34 фолікулярних карцином. Показано, що потенційно радіоіндуковані диференційовані тиреоїдні карциноми з низьким потенціалом агресивності після виконання остаточної тиреоїдектомії характеризувалися низькою частотою розвитку метастазів (7,0 % випадків для папілярних карцином і 0 % - для фолікулярних) і наявністю пухлинних локусів у протилежній частці залози (4,2 % випадків для папілярних і 0 % для фолікулярних карцином), а також довготривалим безрецидивним післяопераційним періодом спостереження.В силу того, что все дифференцированные карциномы щитовидной железы (ЩЖ), возникшие у пациентов, которые были детьми или подростками во время аварии на Чернобыльской аварии, рассматривают как потенциально радиоиндуцированные, а также то, что количество таких случаев ежегодно увеличивается, цель данной работы состояла в анализе частоты развития метастазов и результатов длительного наблюдения за такими больными после проведения окончательной тиреоидэктомии. Проанализировано 118 случаев дифференцированного рака ЩЖ: 84 папиллярных и 34 фоликулярных карцином.Фолликулярных (ФК). Показано, что большинство исследуемых ПК (71 из 84, 85%) были карциномами с низким потенциалом агрессивности и характеризовались низкой частотой развития регионарных микрометастазов (7,0%), признаков многофокусного роста в противоположной доле ЩЖ (4,2%), отсутствием отдаленных метастазов и безрецидивным послеоперационным периодом наблюдения. В случаях ФК ЩЖ, независимо от размеров опухоли, метастазы отсутствовали.Because all well differentiated thyroid carcinomas were developing in patients who were children or adolescents at the time of the Chernobyl accident belong to potential radioinduced thyroid cancer, and the number of such cases increases from year to year, the aim of the present work was to study the rate of metastases and the results of life-long follow-up of such patients after ultimate thyroidectomy. 118 cases of well differentiated thyroid cancer were studied: 84 papillary thyroid carcinomas (PTC) and 34 follicular thyroid carcinomas (FQ. It was shown that most of PTCs under study (71 out of 84, 85%) represented carcinomas with low potential of aggressiveness and were characterized by a low rate of regional micrometastases (7.0%), signs of multifocal growth into the contralateral thyroid lobe (4.2%), absence of distant metastases and recurrence during post-operative period. In cases of FCs - regardless of tumor's size - metastases were absent.
  Повний текст PDF - 146.899 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Янчій І.
 • Гулєватий С.
 • Болгов М.
 • Богданова Т.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Янчій І. Р. Віддалені результати лікування хворих із потенційно радіоіндукованим диференційованим раком щитоподібної залози після остаточної тиреоїдектомії / І. Р. Янчій, С. В. Гулєватий, М. Ю. Болгов, Т. І. Богданова // Ендокринологія. - 2015. - Т. 20, № 1. - С. 386-390. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/enkrl_2015_20_1_5.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Янчій Іван Романович (медичні науки)
 • Болгов Михайло Юрійович (медичні науки)
 • Богданова Тетяна Іванівна (медичні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського