Наукова періодика України East european journal of physics


Dogjust I. V. 
Correlation of secondary particles in the reaction of disintegration of 4He(g, pn)d on the beam of coherent bremsstrahlung radiation / I. V. Dogjust // East european journal of physics. - 2014. - Vol. 1, Num. 3. - С. 50-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eejph_2014_1_3_5
Наведено експериментальні дані реакції 4He(gamma, pn)d за енергії фотонного пучка Egamma = 30 - 100 МеВ, одержані за допомогою методу стримерної камери на когерентному пучку gamma-квантів. Пучок фотонів виходив в результаті когерентного гальмівного випромінювання електронів від прискорювача ЛП-2000 на монокристалі алмазу. Виміряно енергетичні та кутові кореляції продуктів реакції. Показано, що поведінка кутових та енергетичних розподілів, одержаних за допомогою методу дифузійної камери на гальмівному пучку gamma-квантів і за допомогою стримерної камери на когерентному пучку, співпадають, що надає можливість зробити укладення про надійність ідентифікації подій. Наявність дейтронів з високою кінетичною енергією та великим кутом розльоту з протоном можна пояснити поглинанням gamma-квантів трьома та більше корельованими нуклонами.
  Повний текст PDF - 504.088 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Dogjust I.

  • Бібліографічний опис для цитування:

    Dogjust I. V. Correlation of secondary particles in the reaction of disintegration of 4He(g, pn)d on the beam of coherent bremsstrahlung radiation / I. V. Dogjust // East european journal of physics. - 2014. - Vol. 1, Num. 3. - С. 50-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eejph_2014_1_3_5.

      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     

       Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського