Наукова періодика України Економічний вісник університету


Спис О. А. 
Головні тенденції розвитку економічної лексики в сучасній українській мові (на основі праць відомих українських мовознавців початку ХХІ ст.) / О. А. Спис // Економічний вісник університету. - 2022. - Вип. 53. - С. 36-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2022_53_6
Актуальність теми дослідження. Глобалізаційні процеси у сучасному світі впливають на розвиток кожної сфери життя українського суспільства - міжнародно-політичну, технічну, військову, освітню, наукову, спортивну, і, звичайно, економічну. Завдяки різноманітним глобалізаційним процесам, з одного боку, та процесам націоналізації - з іншого, українська лексика, як відкрита мовна система, через різні тематичні групи активно поповнюється новими словами. За останні три десятиліття особливо збагатилася тематична економічна група української лексики, що, безумовно, постійно привертає до себе увагу сучасних мовознавців. Постановка проблеми. Останнім часом усе більше громадян нашої країни залучені до найрізноманітніших економічних процесів, що зумовлюють не тільки активне засвоєння ними, громадянами, спеціальних і загальновживаних економічних термінів, а й їх моделювання та переосмислення. Поряд з лексикою, яка відома лише вузькому колу фахівців-економістів, активно формується й загальновживана економічна лексика. Такі процеси, які постійно вивчають українські сучасні мовознавці, завжди потребують переосмислення у контексті цілісного розвитку української лексики. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Динамічні процеси в лексиці сучасної української мови активно досліджувалися такими відомими сучасними мовознавцями як К. Городенською, С. Ярмоленко, А. Таран, Л. Лисиченко, О. Сербенською, Л. Струганець. Економічна лексика сучасної мови початку ХХI ст. є об'єктом дослідження праць таких мовознавців як Н. Клименко, О. Стишова, М. Навальної, Є. Карпіловської, Л. Кислюк. Мета статті - з'ясувати, проаналізувавши праці сучасних українських мовознавців, які тенденції становлення економічної лексики є провідними на даному етапі розвитку української мови. Методологія проведення дослідження. Застосовано такі методи наукового дослідження: порівняльний аналіз, компаративний аналіз, системний підхід, синтез. Висновок: отже, у працях відомих українських мовознавців виявлено, що економічна тематична група української лексики розвивається за такими тенденціями: глобалізації та автохтонізації; активним засвоєнням мовцями економічних слів як з прямим значенням, так і з переносним; взаємопроникненням спеціальних слів-термінів і загальновживаних лексем у різні сфери спілкування - як у професійну, так і в публіцистичну і розмовно-побутову.
  Повний текст PDF - 2.386 Mb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Спис О.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Спис О. А. Головні тенденції розвитку економічної лексики в сучасній українській мові (на основі праць відомих українських мовознавців початку ХХІ ст.) / О. А. Спис // Економічний вісник університету. - 2022. - Вип. 53. - С. 36-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2022_53_6.

    Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського