Наукова періодика України Економічний вісник університету


Тюхтенко Н. А. 
Формування корпоративної культури як основи підвищення конкурентоспроможності підприємства / Н. А. Тюхтенко, С. М. Макаренко, Я. А. Олексенко // Економічний вісник університету. - 2020. - Вип. 44. - С. 98-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2020_44_16
Оцінка конкурентоспроможності підприємства є складним багатофакторним завданням, яке зводиться до виявлення найбільш значущих числових показників конкурентоспроможності і їх інтеграції. Необхідність агрегування всіх показників зумовлена тим, що об'єкт моделювання (ефективне функціонування підприємства) вимагає не тільки узагальнюючих характеристик, але й упорядкування окремих його елементів за певними властивостями і принципами. Особливої актуальності набуває проблема формування обгрунтованої корпоративної культури як основи забезпечення зростання конкурентоспроможності підприємства. За сучасних умов ведення бізнесу нагальною проблемою є запровадження обгрунтованої системи оцінювання ефективності формування корпоративної культури і встановлення тісного зв'язку з конкурентоспроможністю підприємства. Практично всі дослідники теорії оцінки та управління конкурентоспроможністю займаються пошуком ефективної системи управління, що сприяла би швидкому реагуванню господарюючого суб'єкта на зміну зовнішнього та внутрішнього бізнес-середовища, адаптації до нових умов. Незважаючи на вагомі напрацювання, залишаються проблеми, що потребують спеціального наукового аналізу. Зокрема, недостатньо уваги приділяється дослідженню обгрунтованості формування корпоративної культури як основи підвищення конкурентоспроможності суб'єктів господарювання всіх форм власності. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Методологічну базу дослідження склали наукові праці українських та зарубіжних учених, провідних фахівців, статистичні й аналітичні матеріали органів державної влади. Досліджено особливості визначення та формування корпоративної культури. Проведено оцінювання рівня корпоративної культури на підприємстві. Виявлено, що відсутність обгрунтованого методичного підходу до рейтингового оцінювання працівників й належних засобів мотивації до професійного розвитку, може призвести до втрати наявного інтелектуального потенціалу та конкурентних позицій на ринку послуг взагалі. Обгрунтовано доцільність використання методики оцінювання ефективності управління підприємством на підставі використання методу таксономічного аналізу. Обгрунтовано доцільність формування ефективної корпоративної культури як основи підвищення конкурентоспроможності суб'єктів господарювання всіх форм власності. Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використанні усіма зацікавленими сторонами, у тому числі органами державної влади та місцевого самоврядування, провідними підприємствами регіону. Висновки: керівництву вітчизняних підприємств необхідно забезпечити формування та впровадження дієвої корпоративної культури із визначеною сукупністю матеріальних і духовних цінностей, норм і правил поведінки працівників.
  Повний текст PDF - 475.551 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Тюхтенко Н.
 • Макаренко С.
 • Олексенко Я.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Тюхтенко Н. А. Формування корпоративної культури як основи підвищення конкурентоспроможності підприємства / Н. А. Тюхтенко, С. М. Макаренко, Я. А. Олексенко // Економічний вісник університету. - 2020. - Вип. 44. - С. 98-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2020_44_16.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Тюхтенко Наталія Анатоліївна (економічні науки)
 • Макаренко Сергій Миколайович (економічні науки)
 • Олексенко Яна Анатоліївна (економічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського