Наукова періодика України Економічний вісник університету


Яровий В. Ф. 
Механізм розробки кадрово-соціальних стратегій управління персоналом туристичних підприємств / В. Ф. Яровий // Економічний вісник університету. - 2018. - Вип. 39. - С. 82-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2018_39_13
Предмет дослідження - визначення механізмів розробки кадрово-соціальних стратегій та особливостей їх впровадження в процес управління розвитком туристичних підприємств. Мета роботи - розробка теоретичних та методичних засад і рекомендацій щодо формування концептуальних заходів реалізації кадрово-соціальних стратегій туристичних підприємств. Методологічною основою роботи стали загальнонаукові й спеціальні методи наукового пізнання, логічного узагальнення та абстрагування, структурного аналізу, метод порівняльного аналізу, історичний та інші методи дослідження. Визначено, що особливе значення в системі управління туристичними підприємствами відводиться людському фактору, що має основоположне значення для забезпечення ефективної й конкурентоспроможної діяльності підприємств за умов ринкової економіки. Тому управління персоналом - це багатогранний і виключно складний процес, який характеризується своїми специфічними особливостями і закономірностями. Стратегічний підхід до забезпечення ефективності кадрової політики передбачає розробку і запровадження кадрово-соціальних стратегій, які мають безпосередній вплив на загальний стан підприємства, формування якісного кадрового потенціалу, забезпечення його розвитку та ефективного використання. Результати дослідження можна використати в удосконаленні процесу управління персоналом та формуванні заходів підвищення ефективності кадрової політики туристичних підприємств. Вони мають значення для здійснення менеджменту, системного управління тактичної і стратегічної діяльності підприємств як у цілому, так і за структурними підрозділами. Висновки: запропоновані в результаті дослідження кадрово-соціальні стратегії туристичного підприємства є прогресивним підходом щодо управління персоналом на стратегічному рівні дозволять враховувати потреби підприємства у персоналі в залежності від рівня розвитку бізнесу, умов зовнішнього середовища та кон'юнктури ринку туристичних послуг.
  Повний текст PDF - 571.559 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Яровий В.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Яровий В. Ф. Механізм розробки кадрово-соціальних стратегій управління персоналом туристичних підприємств / В. Ф. Яровий // Економічний вісник університету. - 2018. - Вип. 39. - С. 82-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2018_39_13.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Яровий Вадим Федорович (економічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського