Наукова періодика України Економіка і прогнозування


Bublyk Y. 
Trends and prospects of the Ukrainian credit market post-crisis development / Y. Bublyk // Економіка і прогнозування. - 2017. - № 4. - С. 59-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2017_4_5
Розглянуто трансформаційні процеси, що відбулися на кредитному ринку України під впливом поточної фінансово-економічної кризи. Проаналізовано проблеми та фактори, що зумовили тривалу стагнацію банківського сектора кредитного ринку та припинення окремих видів банківського кредитування. Наголошено, що проблеми, які спричинили тривалу стагнацію банківського сектора кредитного ринку, зумовлені обмеженим інституційним розвитком кредитного ринку в попередні періоди. Саме брак розвинених інститутів кредитного ринку зумовив проблеми належного захисту прав кредиторів, управління проблемною заборгованістю та хеджування ринкових ризиків. Звернено увагу на виявлену тенденцію активного зростання частки кредитів, емітованих у небанківському секторі. На нинішньому етапі характер тенденції доволі активний, проте здебільшого проявляється у сегменті короткострокового споживчого кредитування та сфері, альтернативній іпотечному кредитуванню. Попри ринкову природу процесу, що відображає ця тенденція, за умов недорозвиненої інституційної інфраструктури він також несе потенційний ризик активізації шахрайства та надмірної закредитованості домогосподарств. На підставі проведеного аналізу стану та процесів на кредитному ринку України зроблено висновки про важливість державного сприяння розвитку нормативно-правого забезпечення з метою відновлення банківського кредитування та посилення нагляду за небанківським сектором кредитного ринку. Акцентовано, що без державної ініціативи щодо вирішення наявних на кредитному ринку України інституційних проблем відновлення кредитного ринку може тривати невизначений період часу.
  Повний текст PDF - 524.404 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Bublyk Y.

  • Бібліографічний опис для цитування:

    Bublyk Y. Trends and prospects of the Ukrainian credit market post-crisis development / Y. Bublyk // Економіка і прогнозування. - 2017. - № 4. - С. 59-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2017_4_5.

      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     

       Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського