Наукова періодика України Environment & health


Янко Н. В. 
Антропогенна евтрофікація Шацьких озер / Н. В. Янко, В. В. Станкевич, Н. М. Коваль // Довкілля та здоров'я. - 2014. - № 3. - С. 51-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dtz_2014_3_12
Встановлено, що надмірне рекреаційне навантаження на водні ресурси о. Світязь за відсутності достатньо розвинутої інфраструктури збільшує антропогенне навантаження на водоймище, що призводить до підвищення рівня трофності, а на найближчу перспективу - до рівнів - високо- та гіпертрофний. При цьому слід очікувати посилення явищ цвітіння води з домінуванням синьо-зелених водоростей, що призведе до неможливості використання у рекреаційних цілях о. Світязь як найважливішого об'єкта водної рекреації для усього північно-західного регіону країни. Одержані результати досліджень вказують на необхідність термінової розробки заходів з призупинення процесів росту ступеня трофності води в о. Світязь.Установлено, что чрезмерная рекреационная нагрузка на водные ресурсы о. Свитязь при отсутствии достаточно развитой инфраструктуры увеличивает антропогенную нагрузку на водоем, что приводит к повышению уровня трофности, а на ближайшую перспективу - до уровней - высоко- и гипертрофный. При этом следует ожидать усиление явлений цветения воды с доминированием сине-зеленых водорослей, что приведет к невозможности использования в рекреационных целях о. Свитязь - этого важного объекта водной рекреации для всего северо-западного региона страны. Полученные результаты исследований указывают на необходимость срочной разработки мероприятий, направленных на снижение роста степени трофности воды в о. Свитязь.
  Повний текст PDF - 294.77 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Янко Н.
 • Станкевич В.
 • Коваль Н.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Янко Н. В. Антропогенна евтрофікація Шацьких озер / Н. В. Янко, В. В. Станкевич, Н. М. Коваль // Довкілля та здоров'я. - 2014. - № 3. - С. 51-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dtz_2014_3_12.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Янко Наталія Валентинівна (медичні науки)
 • Янко Наталія Вікторівна (медичні науки)
 • Станкевич Віталій Васильович (медичні науки)
 • Станкевич Валерій Васильович (медичні науки)
 • Коваль Наталія Михайлівна (медичні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського