Наукова періодика України Society. Document. Communication


Орлик С. 
Зв'язки з громадськістю як сфера професійної діяльності в Україні / С. Орлик, З. Стежко // Соціум. Документ. Комунікація. Серія: : Історичні науки. - 2021. - Вип. 11. - С. 348-367. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/colscart_2021_11_17
Розглянуто проблеми професійної підготовки фахівців із зв'язків з громадськістю та пресою. Проаналізовано чинне, на час написання статті, законодавство, яке урегульовує цей процес в Україні. Акцентовано увагу на тому, що фахівців зі зв'язків з громадськістю готують на факультетах журналістики (галузь знань 06 "Журналістика", спеціальність 061 "Журналістика") за напрямом підготовки 6.030302 "Реклама і зв'язки з громадськістю (за видами діяльності)", що є спільним для реклами і зв'язків з громадськістю. Обгрунтовано позицію, що фахівці за напрямком "Зв'язки з громадськістю" мають готуватися за спеціальністю "Соціальні комунікації" в межах галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки". Звернута увага на міждисциплінарний характер наукових досліджень у галузі соціальних комунікацій, що саме і забезпечує ефективну підготовку фахівців зі "Зв'язків з громадськістю". Зроблено висновок, що розвиток інформаційного суспільства змінює вимоги до підготовки кадрів у сфері зв'язків з громадськістю, закономірно формуючи самостійні напрями соціальних наук. Нині ми можемо констатувати наявність суперечливого становища між декларативними гаслами на державному рівні про необхідність ефективного налагодження та подальшого розвитку соціальних комунікацій у суспільстві та одночасним витісненням їх з галузі знань/науки. Тож визнання того, що соціальна комунікація є самостійним напрямком соціальних наук, на законодавчому рівні буде сприяти активізації вітчизняних наукових досліджень, спрямованих на задоволення соціокультурних потреб суспільства, поширення управлінської, інформаційної і політичної культур, медіаграмотності, вироблення стратегії протидії інформаційній війні, яку розв'язала Російська Федерація проти України.
  Повний текст PDF - 203.66 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Орлик С.
 • Стежко З.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Орлик С. Зв'язки з громадськістю як сфера професійної діяльності в Україні / С. Орлик, З. Стежко // Соціум. Документ. Комунікація. Серія: : Історичні науки. - 2021. - Вип. 11. - С. 348-367. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/colscart_2021_11_17.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Орлик Світлана Владиславівна (економічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського