Наукова періодика України Бібліотечний вісник


Лобузіна К. 
Інформаційні технології створення національних бібліографічних ресурсів / К. Лобузіна // Бібліотечний вісник. - 2013. - № 1. - С. 9-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2013_1_2
Висвітлено питання упровадження сучасних комп'ютерних технологій у бібліотечні процеси. Розглянуто індивідуальні підходи до організації бібліографічних баз даних різнотипних видань: книг, періодичних видань, специфічних видів друкованої продукції, а саме: образотворчих матеріалів, нот, карт, газет, стародруків. Проаналізовано засоби інтеграції різнорідних бібліографічних ресурсів у єдиний комплекс баз даних національного друкованого репертуару.Освещены вопросы внедрения современных компьютерных технологий в библиотечные процессы. Рассмотрены индивидуальные подходы к организации библиографических баз данных разнотипных изданий: книг, периодических изданий, специфических видов печатной продукции, а именно: изобразительных материалов, нот, карт, газет, старопечатных докуметов. Проанализированы средства интеграции разнородных библиографических ресурсов в единый комплекс баз данных национального печатного репертуара.This publication is devoted to the introduction and use of modern computer technologies in bibliographic processes. Detail the question of an individual approach to bibliographic databases of different types of publications: books, periodicals, specific types of printed matter: visual materials, music, maps, newspapers, old-printed books are considered. The integration of heterogeneous bibliographic resources in a single set of national databases of printed repertory is analyzed.
  Повний текст PDF - 5.078 Mb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Лобузіна К.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Лобузіна К. Інформаційні технології створення національних бібліографічних ресурсів / К. Лобузіна // Бібліотечний вісник. - 2013. - № 1. - С. 9-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2013_1_2.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Лобузіна Катерина Вілентіївна (1968–) (технічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського