Наукова періодика України Бібліотечний вісник


Захарова Н. 
Культурно-просвітницька діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: історія становлення і розвитку (1918–1964) / Н. Захарова // Бібліотечний вісник. - 2007. - № 3. - С. 20-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2007_3_5
Обгрунтовано доцільність осмислення й розкриття ролі бібліотек у культурно-просвітницькій діяльності (КПД) як актуального завдання бібліотекознавства в період розвитку українського суспільства (УС), становлення основних засад нової парадигми національно-культурного розвитку України. Досліджено досвід КПД Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (НБУВ) у бібліотечній сфері в контексті вирішення завдань духовного розвитку УС. Обгрунтовано історію створення, становлення та розвитку КПД в НБУВ, трансформацію культурно-масової роботи у культурно-просвітницьку та культурно-інформаційну. Визначено основні чинники розвитку КПД НБУВ на різних етапах її існування, зміст даної діяльності в контексті історії України та бібліотечної справи. Охарактеризовано основні періоди становлення та розвитку КПД НБУВ та їх особливості. Проаналізовано основні форми та методи даного напряму діяльності, їх еволюцію відповідно до запитів суспільства. Розкрито роль КПД сучасної бібліотеки у вирішенні проблеми ефективного використання нагромаджених під час історичного розвитку людства знань і інформаційних ресурсів.Висвітлено історію становлення та розвитку культурно-просвітницької діяльності Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського від її заснування у 1918 р. до 1964 р. Проаналізовано політичні й ідеологічні впливи з боку радянської держави на форми роботи бібліотеки, зокрема, цілеспрямовану переорієнтацію її діяльності на масового читача, політосвітню роботу, завдання соціалістичного будівництва й ідейне виховання мас у дусі нової ідеології. Наведено відомості про особливості роботи масового відділу бібліотеки, виставкову діяльність, виїздні та пересувні виставки літератури. Визначено, що на початку 1960-х рр. відбувається поступова переорієнтація роботи бібліотеки на пріоритетне обслуговування науковців і наукових установ, а також завершується період послідовної системи управління формуванням соціалістичної свідомості через нав'язування керівництва читанням.Освещена история становления и развития культурно-просветительской деятельности Национальной библиотеки Украины имени В.И.Вернадского от ее основания в 1918 г. до 1964 г. Проанализированы политические и идеологические влияния со стороны советского государства на формы работы библиотеки, в частности, целенаправленную переориентацию ее деятельности на массового читателя, политобразовательную работу, задачи социалистического строительства и идейное воспитание масс в духе новой идеологии. Приведены данные об особенностях работы массового отдела библиотеки, выставочной деятельности, выездных и передвижных выставках литературы. Определено, что в начале 1960-х гг. происходит постепенная переориентация работы библиотеки на приоритетное обслуживание ученых и научных учреждений, а также завершается период последовательной системы управления формированием социалистического сознания через навязывание управления чтением.
  Повний текст PDF - 303.596 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Захарова Н.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Захарова Н. Культурно-просвітницька діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: історія становлення і розвитку (1918–1964) / Н. Захарова // Бібліотечний вісник. - 2007. - № 3. - С. 20-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2007_3_5.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Захарова Наталія Борисівна (соціальні комунікації)
 • Захарова Наталя Сергіївна (історичні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського