Наукова періодика України Бібліотечний вісник


Добко Т. 
Бібліотекар і користувач у системі інформаційних комунікацій / Т. Добко, І. Сіра // Бібліотечний вісник. - 2002. - № 6. - С. 21-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2002_6_8
Проаналізовано розвиток бібліотечно-інформаційного обслуговування на сучасному етапі. Розглянуто теоретико-методологічні питання вивчення та задоволення інформаційних потреб користувачів, необхідність дослідження інформаційних запитів сучасного читача, охарактеризовано етичні аспекти культури бібліотечного обслуговування, проблеми формування позитивного образу сучасного бібліотечного фахівця, підвищення його соціального статусу. Докладно висвітлено кардинальні структурні зміни читацького контингенту наукових бібліотек України, що відбулися у 1990 рр., зумовлені загальним зміщенням пріоритетів і нормативно-ціннісних настанов у суспільстві та декомпозицією культурного середовища. Акцентовано увагу на деяких аспектах становлення професійної майстерності бібліотекарів-референтів.Проанализировано развитие библиотечно-информационного обслуживания на современном этапе. Рассмотрены теоретико-методологические вопросы изучения и удовлетворения информационных потребностей современного читателя, охарактеризированы этические аспекты культуры библиотечного обслуживания, проблемы формирования позитивного образа современного библиотечного специалиста, повышение его социального статуса. Детально освещены кардинальные структурные изменения читательского контингента научных библиотек Украины, происшедшие в 1990-х гг., которые обусловлены общим смещением приоритетов и нормативно-ценностных наставлений в обществе и декомпозицией культурной среды. Акцентировано внимание на некоторых аспектах становления профессионального мастерства библиотекарей-референтов.
  Повний текст PDF - 6.66 Mb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Добко Т.
 • Сіра І.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Добко Т. Бібліотекар і користувач у системі інформаційних комунікацій / Т. Добко, І. Сіра // Бібліотечний вісник. - 2002. - № 6. - С. 21-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2002_6_8.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Добко Тетяна Василівна (1959–) (соціальні комунікації)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського