Наукова періодика України Вісник Київського національного торговельно-економічного університету


Kopotiienko T. 
Internal audit of the operating costs of restaurant enterprises / T. Kopotiienko // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2015. - № 6. - С. 127–136. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2015_6_13
Мета роботи - розробка теоретичних та методичних положень внутрішнього аудиту витрат ресторанів, ідентифікація цілей реалізації заходів контролю, класифікація видатків, спрямованих на досягнення мети. інформаційною базою є наукові праці зарубіжних і вітчизняних вчених з цього питання, а також міжнародні та національні законодавчі акти. У дослідженні використано такі методи наукового пізнання: діалектичний, теоретичного порівняння, узагальнення, абстракції, групування, аналізу та синтезу. Теоретичні та методологічні положення внутрішнього аудиту витрат ресторанного бізнесу потребують дослідження в частині визначення цілей контрольних заходів та розробки класифікації витрат, спрямованих на їх досягнення. Обгрунтовано необхідність розподілу витрат відповідно до їх здатності стимулювати зростання доходів ресторанного бізнесу. Це надало змогу диференціювати підходи до управління витратами, що сприятиме зростанню доходів і витрат підприємства. Висновки: представлений підхід до класифікації типів видатків ресторанів сприятиме досягненню якості внутрішнього аудиту витрат і підвищенню його ефективності. Можливими напрямами подальших досліджень є розроблення методичного підходу до визначення оптимального рівня витрат через їх параметризацію.
  Повний текст PDF - 324.779 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Kopotiienko T.

  • Бібліографічний опис для цитування:

    Kopotiienko T. Internal audit of the operating costs of restaurant enterprises / T. Kopotiienko // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2015. - № 6. - С. 127–136. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2015_6_13.

      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     

       Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського