Наукова періодика України Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького


Артюх Т. М. 
Стратегія реформування системи технічного регулювання в контексті створення привабливого бізнес-середовища в Україні / Т. М. Артюх, І. В. Григоренко // Вісник Черкаського університету. Серія : Економічні науки. - 2015. - Вип. 33. - С. 3-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuE_2015_33_3
Наведено результати дослідження системи технічного регулювання в Україні. Реформування системи технічного регулювання спрямоване насамперед на технічну гармонізацію та технічне регулювання, які спричинюють ліквідацію торгових бар'єрів в міжнародній торгівлі. Технічні бар'єри у торгівлі виникають лише тоді, коли постають питання відносно вимог безпечності для запобігання імпорту продукції, яка виготовлена та сертифікована не у відповідності з національними технічними регламентами. Сучасна Україна стоїть на порозі змін, які ставлять серйозні завдання щодо підвищення конкурентоздатності українських виробників на світових ринках; необхідності покращення бізнес-середовища; удосконаленні державного управління. До очікуваних результатів від усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та ЄС можна віднести: доступ української продукції до ринку ЄС на умовах, що діють для держав-членів ЄС; повне визнання українських установ, що належать до системи технічного регулювання; набуття членство України в європейській системі ринкового нагляду. Для досягнення поставлених завдань, необхідно здійснити регуляторне наближення до системи ЄС. Без суттєвих регуляторних змін у системі технічного регулювання України, зокрема, у сфері стандартизації, акредитації, оцінки відповідності, метрології та ринкового нагляду, не можливо сподіватися на реальні пожвавлення бізнесових торгово-економічних відносин з європейським ринком, поліпшення якості та безпечності української продукції на внутрішньому ринку, захищеність споживача. Проте до сьогодні не було проведено потрібних реформ і тому прийняті нові Закони щодо системи технічного регулювання в силу їх неузгодженості з іншими нормативно-правовими актами, не здатні забезпечити втілення усіх норм технічного регулювання ЄС в бізнес-правову практику України. Здійснено аналіз впливу існуючої системи технічного регулювання на розвиток споживчого ринку, бізнесу, суспільство та державу в цілому. Проведено розбір процесу реформування української системи технічного регулювання в сфері горизонтального та вертикального законодавства. Визначено шляхи подальшого розвитку та вдосконалення системи технічного регулювання України на законодавчому та виконавчому рівні.
  Повний текст PDF - 286.044 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Артюх Т.
 • Григоренко І.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Артюх Т. М. Стратегія реформування системи технічного регулювання в контексті створення привабливого бізнес-середовища в Україні / Т. М. Артюх, І. В. Григоренко // Вісник Черкаського університету. Серія : Економічні науки. - 2015. - Вип. 33. - С. 3-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuE_2015_33_3.

    Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського