Наукова періодика України Journal of engineering sciences


Аблєєва І. Ю. 
Оптимізація процесу сумісного перероблення бурового шламу та фосфогіпсу / І. Ю. Аблєєва // Журнал інженерних наук. - 2016. - Т. 3, № 1. - С. G1-G5. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSU_tekh_2016_3_1_12
Зауважено, що сумісна утилізація бурового шламу та фосфогіпсу з одержанням будівельного матеріалу є екологічно доцільною та економічно ефективною, оскільки сприяє не лише запобіганню забрудненню довкілля, а й вирішенню проблеми раціонального природокористування. Буровий шлам - відходи, що утворюються під час буріння нафтових свердловин, а фосфогіпс - відхід хімічної промисловості, що формуються у результаті виробництва концентраційної фосфорної кислоти. Однак техногенна сировина містить важкі метали, які можуть переходити у готовий продукт та вилуговуватися з нього. Ідея полягає в оптимізації екологічної характеристики процесу перероблення бурового шламу та фосфогіпсу. Функцією мети є визначена концентрація важких металів в екстракті з гіпсобетону, що залежить, передусім, від структурно-технологічних параметрів. Мета роботи - розв'язання задачі математичного програмування, тобто пошуку оптимального розв'язку значень факторів для процесу сумісного перероблення бурового шламу та фосфогіпсу. Математичне програмування розв'язання задачі оптимізації екологічної характеристики гіпсобетону (мінімізація концентрації важких металів в екстракті) виконувалося методом простого випадкового пошуку у середовищі програмування Borland C++ мовою програмування Сі. У становлено, що для мінімізації концентрації важких металів в екстракті з гіпсобетону необхідно дотримуватися знайдених значень таких факторів: масового співвідношення фосфогіпсового в'яжучого до бурового шламу - 2,93 од., масової частки негашеного вапна від маси фосфогіпсового в'яжучого - 0,09 од., вік у гіпсобетону - від 19 діб, час у експозиції - 28 діб.
  Повний текст PDF - 223.401 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Аблєєва І.

  • Бібліографічний опис для цитування:

    Аблєєва І. Ю. Оптимізація процесу сумісного перероблення бурового шламу та фосфогіпсу / І. Ю. Аблєєва // Журнал інженерних наук. - 2016. - Т. 3, № 1. - С. G1-G5. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSU_tekh_2016_3_1_12.

      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     

       Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського