Наукова періодика України Український гідрометеорологічний журнал


Михайленко В. І. 
Основні джерела ненавмисного утворення стійких органічних забруднюючих речовин (на прикладі міста Одеса) / В. І. Михайленко, Т. П. Шаніна, Т. А. Сафранов // Український гідрометеорологічний журнал. - 2018. - № 21. - С. 110-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uggj_2018_21_13
Стійкі органічні забруднюючі речовини - це речовини, які представляють собою серйозну глобальну загрозу здоров'ю людини і її навколишньому середовищу. Вони володіють певними властивостями: стійкість до розкладання, біоакумулятивність, надзвичайна токсичність навіть за надмалих концентрацій, здатність до трансграничного переносу і осадження. На жаль, в Україні відсутня відокремлена нормативно-законодавча база по стійким органічним забруднюючим речовинам. Всі норми та правила регулювання утворення цих забруднюючих речовин входять до великої кількості різноманітних законодавчих актів, що не надає змогу систематизувати та конкретизувати дії у сфері поводження з СОЗР. Мета роботи - оцінка основних джерел ненавмисного утворення стійких органічних забруднюючих речовин (на прикладі міста Одеса). У ході роботи було встановлено, що основними джерелами ненавмисного утворення СОЗР в Одесі є: спалювання органічного палива стаціонарними та пересувними джерелами; виробництво будівельних матеріалів; відкриті звалища твердих побутових відходів; копчення м'ясних і рибних продуктів; функціонування крематоріїв; куріння тютюнових виробів; функціонування міської системи каналізації. Проведено аналіз законодавчої бази України, в результаті якого зроблено висновок про відсутність окремої законодавчої бази по СОЗР в Україні; вперше для м. Одеса встановлено перелік основних джерел ненавмисного утворення цих речовин, пораховано масу стійких органічних забруднюючих речовин, яка утворюється від кожного виду розглянутих виробництв з використанням найсучасніших європейських методик, розраховано сумарну їх масу генерації по території міста Одеса. Так як різні методики надають результати в різних одиницях вимірювання, було здійснено перехід до однієї одиниці вимірювання. Опираючись на поняття "гранично допустима концентрація", було пораховано допустиму кількість молекул СОЗР в еквіваленті на 2,3,7,8-тетрахлордібензодіоксин (ТХДД), яка може потрапити в організм одної людини безпосередньо через органи дихання. Проведено порівняння кількості молекул 2,3,7,8-ТХДД, які потрапляють у атмосферне повітря з допустимою кількістю, що приходиться на одного мешканця Одеси, зроблено відповідні висновки відповідно до зроблених розрахунків ненавмисного утворення СОЗР в м. Одеса протягом одного року. Також, опираючись на одержані результати, встановлено пріоритетні джерела ненавмисного продукування стійких органічних забруднюючих речовин, що надає змогу правильно та вчасно прийняти відповідні заходи щодо скорочення утворення цих забруднюючих речовин.
  Повний текст PDF - 399.777 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Михайленко В.
 • Шаніна Т.
 • Сафранов Т.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Михайленко В. І. Основні джерела ненавмисного утворення стійких органічних забруднюючих речовин (на прикладі міста Одеса) / В. І. Михайленко, Т. П. Шаніна, Т. А. Сафранов // Український гідрометеорологічний журнал. - 2018. - № 21. - С. 110-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uggj_2018_21_13.

    Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського