Наукова періодика України Український терапевтичний журнал


Фадєєнко Г. Д. 
Коморбідність та інтегративна роль терапії внутрішніх хвороб / Г. Д. Фадєєнко, А. О. Несен // Український терапевтичний журнал. - 2015. - № 2. - С. 7-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UTJ_2015_2_3
Мета роботи - визначення епідеміологічної ситуації відносно основних хронічних неінфекційних захворювань (ХНІЗ) в організованій та неорганізованій популяціях Харківського регіону й розробка інтегративної патогенетичної, діагностичної та терапевтичної системи оцінки коморбідності у хворих підвищеного кардіоваскулярного ризику (КВР). У дослідженні використано клініко-інструментальні, лабораторно-біохімічні, статистичні методи. У Харківській області за період 2008 - 2012 рр. щодо серцево-судинних захворювань (підвищений КВР) відсутня позитивна динаміка показників здоров'я. Підвищений КВР, як правило, супроводжує коморбідність, а з віком кардинальною причиною коморбідності стає атеросклероз. Існує негативна демографічна тенденція до збільшення кількості складних захворювань, більшість яких належать до категорії із задовільними та незадовільними результатами лікування, як ближчого, так і віддаленого періодів. Під час оцінки коморбідності серед хворих підвищеного КВР (n = 237) визначено: комбіновані стани і вікова оцінка (Combined condition and age-related score) - (<$E5,31~symbol С~0,09>) бала; індекс коморбідності Чарлсона (Weighted index of comorbidity Charlson) - (<$E4,82~symbol С~0,15) бала. У пацієнтів підвищеного КВР з коморбідністю встановлено достовірне (p << 0,001) зниження практично всіх оцінок за показниками якості життя. За коморбідності патологій прогнозування результатів терапії є надзвичайно проблематичним. Для стратифікації КВР у разі коморбідності та під час визначення тактики ведення пацієнта лікар має володіти широким спектром знань. Висновки: стрімкий техногенний розвиток, економікосоціальні проблеми на тлі погіршення природного навколишнього середовища визначають вочевидь реальні зміни в медичній практиці: виділяється провідна роль коморбідності (мультиморбідності), що потребує більш скрупульозних досліджень та розробки нових стратегічних підходів до діагностики та лікування пацієнтів з наявністю декількох значущих захворювань (патологічних станів). Тому сьогодні та в майбутньому є безсумнівною провідна інтегративна роль терапії внутрішніх хвороб, здатна взяти на себе міждисциплінарний координаційний менеджмент вузькоспеціалізованими медичними фахівцями. Вочевидь, базисом для розробки посібників з діагностики та терапії внутрішніх хвороб мають бути інтегровані міжнародні результати медичної науки та практики з ідентифікації комбінацій (коморбідності) найбільш поширених ХНІЗ, що мають серйозні наслідки на популяційному рівні. Для розв'язання цих невідкладних питань потрібен науково обгрунтований консенсусний підхід.
  Повний текст PDF - 122.315 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Фадєєнко Г.
 • Несен А.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Фадєєнко Г. Д. Коморбідність та інтегративна роль терапії внутрішніх хвороб / Г. Д. Фадєєнко, А. О. Несен // Український терапевтичний журнал. - 2015. - № 2. - С. 7-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UTJ_2015_2_3.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Фадєєнко Галина Дмитрівна (медичні науки)
 • Несен Андрій Олексійович (медичні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського