Наукова періодика України Сучасна гастроентерологія


Скрипник І. М. 
Оцінка частоти розвитку і характеру гепатотоксичних реакцій у хворих на гострі мієлоїдні лейкемії в динаміці індукції ремісії / І. М. Скрипник, Г. С. Маслова // Сучасна гастроентерологія. - 2018. - № 2. - С. 16-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SGastro_2018_2_6
Мета роботи - дослідити частоту розвитку і характер порушень функціонального стану печінки у хворих на гострі мієлоїдні лейкемії (ГМЛ) залежно від морфологічного варіанта за FAB-класифікацією та призначеної схеми хіміотерапії (ХТ). Обстежено 63 пацієнти із вперше встановленим діагнозом ГМЛ, із них 29 (46 %) жінок та 34 (54 %) чоловіки. Загальний стан хворих за ECOG I - II, за індексом Карновського 60 - 80 %. Пацієнтів було розподілено на групи: I (n = 27) - хворі на ГМЛ М0, М1, М2 за FAB-класифікацією; II (n = 3б) - хворі на ГМЛ М4, М5 за FAB-класифікацією. Пацієнти одержували 1-й курс індукції ремісії. Досліджували активність аланінової і аспарагінової амінотрансфераз, лужної фосфатази, концентрацію загального білірубіну в сироватці крові до початку ХТ, на 7-й, 14-й та 28-й дні лікування. Проведення 1-го курсу індукції ремісії на тлі ГМЛ М0 - М2 варіантів супроводжувалось розвитком гепатотоксичності I ступеня тяжкості на 7-й і 14-й дні у 2 (7,4 %) хворих, а на тлі ГМЛ М4 - М5 варіантів - у 11 (30,5 %) хворих, із них у 8 (22,2 %) хворих спостерігався I ступінь тяжкості, у 3 (8,3 %) - II ступінь. У 2 (7,4 %) хворих на ГМЛ М0 - М2 варіантів I групи гепатотоксичні реакції характеризувались цитолітичним типом. У хворих на ГМЛ М4 - М5 варіантів II групи зареєстровано такі типи гепатотоксичних реакцій: у 2 (5,5 %) - цитолітичний, у 4 (11,1 %) - холестатичний і у 5 (13,9 %) - змішаний. У всіх хворих груп порівняння, що мали на 7-й і 14-й дні спостереження порушення печінкових проб, до 28-го дня відмічалось відновлення показників функціонального стану печінки. Висновки: М4 - М5 варіанти ГМЛ супроводжуються зростанням ризику виникнення гепатотоксичних реакцій, що зумовлено морфологією гемобластозу та більшою токсичністю режимів ХТ із включенням до їх складу етопозиду.
  Повний текст PDF - 1.465 Mb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Скрипник І.
 • Маслова Г.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Скрипник І. М. Оцінка частоти розвитку і характеру гепатотоксичних реакцій у хворих на гострі мієлоїдні лейкемії в динаміці індукції ремісії / І. М. Скрипник, Г. С. Маслова // Сучасна гастроентерологія. - 2018. - № 2. - С. 16-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SGastro_2018_2_6.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Скрипник Ігор Миколайович (медичні науки)
 • Маслова Ганна Сергіївна (медичні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського