Наукова періодика України Проблеми інженерно-педагогічної освіти


Приходько Г. І. 
Діяльність студентських спортивних гуртків і товариств вищих освітніх закладів України на початку ХХ ст. / Г. І. Приходько // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. - 2012. - № 34-35. - С. 311-315. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pipo_2012_34-35_47
На підставі вивчення бази джерел початку ХХ ст. вивчено та узагальнено організаційні основи та досвід діяльності перших студентських спортивних гуртків та товариств у ВНЗ України. Висвітлено передумови виникнення, умови та фактори, що перешкоджали ефективній роботі. Наведено деякі прогресивні ініціативи, які можуть стати прикладом для сьогодення.На основе изучения первоисточников начала ХХ в., изучены и обобщены организационные основы и опыт деятельности первых студенческих спортивных кружков и обществ ВУЗ Украины. Освещены предпосылки возникновения, условия и факторы, которые препятствовали эффективной работе. Приведены некоторые прогрессивные инициативы, которые могут стать примером для современной практики.This article studied and summarized the organizational framework and experience of the first student sports clubs and societies in the higher educational establishments in Ukraine based on a study of the sources of early ХХ century. The author depicted reasons of their appearance, considered the conditions and circumstances, that have hampered to effective work. There are some progressive initiatives that can serve as a model for contemporary practice in the paper.
  Повний текст PDF - 316.413 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Приходько Г.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Приходько Г. І. Діяльність студентських спортивних гуртків і товариств вищих освітніх закладів України на початку ХХ ст. / Г. І. Приходько // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. - 2012. - № 34-35. - С. 311-315. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pipo_2012_34-35_47.

    Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського