Наукова періодика України Educational dimension


Рашевська Н. В. 
Технології мобільного навчання / Н. В. Рашевська, В. В. Ткачук // Педагогіка вищої та середньої школи. - 2012. - Вип. 35. - С. 295-301. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2012_35_40
Обгрунтовано, що пріоритетом розвитку освіти є впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання. Запропоновано тлумачення поняття «мобільне навчання». Надано оцінку його перевагам і недолікам. Виокремлено та проаналізовано основні елементи мобільного навчання. Розглянуто кілька напрямів реалізації мобільного навчання, зокрема для побудови моделі змішаного навчання. Зауважено, що на відміну від дистанційного навчання, мобільне навчання є більш доступним для студентів, а мобільні інформаційно-комунікаційні технології навчання мають достатній потенціал за гнучкістю навчання для використання та підтримки традиційного навчання. Обосновано, что приоритетом развития образования является внедрение информационно-коммуникационных технологий обучения. Предложено толкование понятия "мобильное обучение". Дана оценка его преимуществам и недостаткам. Выделены и проанализированы основные элементы мобильного обучения. Рассмотрены несколько направлений реализации мобильного обучения, в частности для построения модели смешанного обучения. Отмечено, что в отличие от дистанционного обучения, мобильное обучение более доступно для студентов, а мобильные информационно-коммуникационные технологии обучения имеют достаточный потенциал по гибкости обучения для использования и поддержки традиционного обучения.It is proven that the priority of education development is implementation of information and communication learning techniques. Interpretation of the notion “mobile education” is suggested. Its advantages and disadvantages are assessed. Basic elements of mobile education are highlighted and analyzed. Several trends for implementing mobile education including those aimed at building a model of mixed education are discussed. It is concluded, that unlike distance education mobile education is more approachable for the students, while mobile information and communication learning techniques possess sufficient flexibility potential for applying and supporting traditional education.
  Повний текст PDF - 200.317 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Рашевська Н.
 • Ткачук В.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Рашевська Н. В. Технології мобільного навчання / Н. В. Рашевська, В. В. Ткачук // Педагогіка вищої та середньої школи. - 2012. - Вип. 35. - С. 295-301. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2012_35_40.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Рашевська Наталя Василівна (педагогічні науки)
 • Ткачук Вікторія Василівна (педагогічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського