Наукова періодика України Educational dimension


Онопа B. М. 
Дидактика, методика, педагогічна технологія і моделювання навчально-пізнавальних процесів / B. М. Онопа // Педагогіка вищої та середньої школи. - 2012. - Вип. 34. - С. 295-305. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2012_34_42
Подано логіко-семантичний аналіз та визначено науково достовірну ієрархію понять «дидактика», «методика», «педагогічна технологія». Розкрито психолого-педагогічні та організаційно-методичні аспекти технологічного моделювання. Запропоновано структурно-функціональні моделі навчально-пізнавального процесу, покликані забезпечити грунтовність знань. Зазначено, що створення технологічної структурно-функціональної моделі педагогічного процесу забезпечує динамічний розвиток навчально-пізнавальної діяльності за умов організованого навчання від нижчих до вищих рівнів, що в свою чергу обумовлює вирішення найважливішого освітнього завдання грунтовного засвоєння учнями (студентами) програмового матеріалу.Подан логико-семантический анализ и определена научно достоверная иерархия понятий «дидактика», «методика», «педагогическая технология». Раскрыты психолого-педагогические и организационно-методические аспекты технологического моделирования. Предложены структурно-функциональные модели учебно-познавательного процесса, призванные гарантировать основательность знаний. Отмечено, что создание технологической структурно-функциональной модели педагогического процесса гарантирует динамическое развитие учебно-познавательной деятельности при организованном обучении от низших до высших уровней , что в свою очередь обуславливает решение наиболее важного образовательного задания основательного усвоения учениками (студентами) программного материала.The article provides a logical-semantic analysis of didactics, methodology and teaching strategy, defines the scientifically proven hierarchy of these notions. Psychology-pedagogic and organizational-methodical facets of technological modeling are covered. Structural-functional models of education aimed to provide thorough knowledge are suggested. It is concluded that creating technological structural-functional model of pedagogic process provides dynamic thorough development of educational activity; this development facilitates completing the most important task of education: pupils’ (students’) thorough mastering of the curriculum.
  Повний текст PDF - 885.11 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Онопа B.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Онопа B. М. Дидактика, методика, педагогічна технологія і моделювання навчально-пізнавальних процесів / B. М. Онопа // Педагогіка вищої та середньої школи. - 2012. - Вип. 34. - С. 295-305. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2012_34_42.

    Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського