Наукова періодика України Educational dimension


Ємельова А. П. 
Ідеї трудового виховання в науково-педагогічній спадщині С. А. Ананьїна / А. П. Ємельова // Педагогіка вищої та середньої школи. - 2011. - Вип. 32. - С. 225-229. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2011_32_38
Охарактеризовано ідеї трудового виховання в спадщині вітчизняних педагогів К. Ушинського, М. Корфа, Б. Грінченка, І. Франка, Л. Українки, Т. Лубенця, Я. Чепіги, С. Русової.Розглянуто науково-педагогічну спадщину С. А. Ананьїна. Проаналізовано здобутки вченого. Охарактеризовано його оригінальні ідеї трудового навчання. Підкреслено, що у багатьох працях вченого чільне місце відведено трудовому навчанню як чиннику економічного розвитку країни й ефективному засобу формування людини. Засвідчено, що С. А. Ананьїн вивчив не тільки зміст терміна «трудове виховання», а й проаналізував його історичний аспект. Наведено класифікацію напрямів у трудовій педагогіці до 1920-х рр. Рассмотрено научно-педагогическое наследие С. А. Ананьина. Проанализированы достижения ученого. Охарактеризованы его оригинальные идеи трудового обучения. Подчеркнуто, что во многих работах ученого важное место отведено трудовому обучению как фактору экономического развития страны и эффективному средству формирования человека. Показано, что С. А. Ананьин изучил не только содержание термина «трудовое воспитание», но и проанализировал его исторический аспект. Дана классификация направлений в трудовой педагогике до 1920-х гг.Reviewed scientific and pedagogical heritage S. Ananyin. Analyzed achieve scientist. It revealed some original ideas of labor training . Pointed out that in many studies scholar important place is given to labor education as a factor in economic development and effective means of human formation. Testified that S. Anan'in studied not only the content of the term "labor education", but also analyzed its historical aspect. Classification given directions in labor pedagogy to the 20s of the XX century.
  Повний текст PDF - 816.919 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Ємельова А.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Ємельова А. П. Ідеї трудового виховання в науково-педагогічній спадщині С. А. Ананьїна / А. П. Ємельова // Педагогіка вищої та середньої школи. - 2011. - Вип. 32. - С. 225-229. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2011_32_38.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Ємельова Анна Петрівна (педагогічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського