Наукова періодика України Нова педагогічна думка


Мазурок М. 
Мова і мовлення як предмет психолінгвістики / М. Мазурок // Нова педагогічна думка. - 2014. - № 1. - С. 55-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_1_17
Розглянуто теоретичні підходи щодо сутності та значення психолінгвістики як наукової дисципліни, визначено предмет, завдання та методи психолінгвістичних досліджень. Проаналізовано підходи сучасних психологів і мовознавців щодо мовленнєвої діяльності як психолінгвістичного феномену.Рассмотрены теоретические подходы к сущности и значению психолингвистики как научной дисциплины, определен предмет, задачи и методы психолингвистических исследований. Проанализированы подходы современных психологов и языковедов к речевой деятельности как психолингвистического феномена. The theoretical approaches to the nature and value of psycholinguistics as a scientific discipline, defined the subject, objectives and methods of psycholinguistic research. It’s approached modern psychologists and linguists to speech activity as a psycholinguistic phenomenon.
  Повний текст PDF - 381.492 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Мазурок М.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Мазурок М. Мова і мовлення як предмет психолінгвістики / М. Мазурок // Нова педагогічна думка. - 2014. - № 1. - С. 55-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_1_17.

    Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського