Наукова періодика України Нова педагогічна думка


Єгорова В. 
Фахова ключова компетентність як складова сучасних вимог до науково-педагогічних працівників (на прикладі викладачів іноземних мов) / В. Єгорова // Нова педагогічна думка. - 2013. - № 3. - С. 47-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_3_15
Обгрунтовано важливість розвитку ключових компетентностей науково-педагогічних працівників у системі методичної роботи ВНЗ на основі компетентнісного підходу. Наведено таблицю складових фахової ключової компетентності, які мають певні характеристики, а саме: гностично-когнітивну, науково-дослідницьку, методичну, організаційну, діагностичну та рефлексивну. Стверджено, що фахова ключова компетентність викладача ВНЗ є головною вимогою для здійснення ним педагогічної діяльності. Підкреслено, що професіоналізм викладача ВНЗ визначається його підготовленістю до якісного виконання професійних завдань, володінням науковими знаннями та вмінням застосовувати їх у своїй роботі.Обоснована важность развития ключевых компетенций научно-педагогических работников в системе методической работы ВУЗ на основе компетентностного подхода. Приведена таблица составляющих профессиональной ключевой компетентности, имеющих определенные характеристики, а именно: гностически-когнитивную, научно-исследовательскую, методическую, организационную, диагностическую и рефлексивную. Утверждается, что профессиональная ключевая компетентность преподавателя ВУЗ является главным требованием для осуществления им педагогической деятельности. Подчеркнуто, что профессионализм преподавателя ВУЗ определяется его подготовленностью к качественному выполнению профессиональных заданий, владением научными знаниями и умением применять их в своей работе.The article is dedicated to the analysis and argumentations the components and characteristics of the special key competence of teachers of the institutes of higher education.
  Повний текст PDF - 276.155 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Єгорова В.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Єгорова В. Фахова ключова компетентність як складова сучасних вимог до науково-педагогічних працівників (на прикладі викладачів іноземних мов) / В. Єгорова // Нова педагогічна думка. - 2013. - № 3. - С. 47-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_3_15.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Єгорова Вероніка Вячеславівна (педагогічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського