Наукова періодика України Нова педагогічна думка


Августюк М. 
Значення та інтерпретація рівнів дискурсу і тексту в теорії комунікативного акту / М. Августюк // Нова педагогічна думка. - 2013. - № 2. - С. 95-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_2_26
Зроблено дефініціальний та компаративний аналіз понять "дискурс" і "текст". Описано комунікативні властивості дискурсу, компоненти якого отримують своє мовне вираження у системі "суб’єкт - об’єкт". Підкреслено, що основною відмінністю дискурсу від тексту є наявність у першому ідей розвитку, що зумовлено екстралінгвальними чинниками; особливістю тексту є наявність комунікативного акту, ефективність якого залежить від врахування умов спільної комунікативної історії, дотримання принципів координації та кооперації. Визначено структурні елементи комунікативного акту: відправник, кодування, повідомлення, канали передавання, декодування, одержувач інформації, відгук, зворотний зв'язок. Виокремлено три категорії розуміння тексту: концепт – семантична будова – логічна будова. Сделан дефинициальный и компаративный анализ понятий "дискурс" и "текст". Описаны коммуникативные свойства дискурса, компоненты которого получают свое языковое выражение в системе "субъект - объект". Подчеркнуто, что основным отличием дискурса от текста является наличие в первом идей развития, что обусловлено экстралингвальными факторами; особенностью текста является наличие коммуникативного акта, эффективность которого зависит от учета условий совместной коммуникативной истории, соблюдения принципов координации и кооперации. Определены структурные элементы коммуникативного акта: отправитель, кодирование, сообщение, каналы передачи, декодирование, получатель информации, отзыв, обратная связь. Выделены три категории понимания текста: концепт – семантическое строение – логическое строение.The paper analyzes the differences between discourse and text which are the components of the theory of communicative act. It also gives the interpretation of the significant levels of discourse and text, and text, and there is the description of communicative qualities of discourse.
  Повний текст PDF - 302.891 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Августюк М.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Августюк М. Значення та інтерпретація рівнів дискурсу і тексту в теорії комунікативного акту / М. Августюк // Нова педагогічна думка. - 2013. - № 2. - С. 95-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_2_26.

    Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського