Наукова періодика України Наука і освіта


Большакова А. М. 
Особистісні ресурси подолання складних життєвих ситуацій та часові перспекти-ви осіб юнацького віку / А. М. Большакова // Наука і освіта. - 2013. - № 1-2. - С. 17-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2013_1-2_6
Досліджено детермінанти особистісних поведінкових стереотипів для подолання стресових ситуацій та темпоральні перспективи особистості в юнацькому віці. На основі результатів дослідження взаємозв’язку між особистісними ресурсами подолання складних життєвих ситуацій (106 осіб віком від 19-ти до 24-х років) встановлено кореляційні зв’язки між часовою перспективою "негативне минуле" та низьким рівнем розвитку компонентів життєстійкості; між перспективою "позитивне минуле" та просоціальними стратегіями копінгу; між перспективою "гедоністичне теперішнє" з імпульсивними і маніпулятивними стратегіями копінгу; "фаталістичним" теперішнім з демонстрацією асертивної стратегії подолання проблем. Перспективою подальших досліджень є уточнення причинно-наслідкових зв’язків між часовими стратегіями та розвитком особистісних ресурсів для подолання стресових ситуацій.Исследованы детерминанты личностных поведенческих стереотипов для c целью преодоления стрессовых ситуаций и темпоральных перспектив личности в юношеском возрасте. На основе результатов исследования изучения взаимосвязи между личностными ресурсами преодоления сложных жизненных ситуаций (106 человек в возрасте от 19-ти до 24-х лет) установлены корреляционные связи между временной перспективой “негативное прошлое” с низким уровнем развития компонентов жизнестойкости, между перспективой “позитивное прошлое” и социальными стратегиями допинга; между перспективой “гедонистическое настоящее“ с импульсивными и манипулятивными стратегиями копинга; “фаталистическим настоящим” с демонстрацией асертивной стратегии преодоления проблем. Перспективой дальнейших исследований является уточнение причинно-следственных связей между временными стратегиями и развитием личностных ресурсов с целью преодоления стрессовых ситуаций.The has been conducted investigation on interrelations between personality resources of overcoming difficult life situations and time perspectives of personality in adolescence. It is shown that a high level of hardiness and ability for choosing effective strategies of coping behavior are related to the positive attitude towards the past and constructive orientation at the future.
  Повний текст PDF - 550.674 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Большакова А.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Большакова А. М. Особистісні ресурси подолання складних життєвих ситуацій та часові перспекти-ви осіб юнацького віку / А. М. Большакова // Наука і освіта. - 2013. - № 1-2. - С. 17-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2013_1-2_6.

    Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського