Наукова періодика України Неперервна професійна освіта: теорія і практика


Регейло І. 
Основні форми підготовки фахівців вищої кваліфікації в Україні у 1945-1957 рр. / І. Регейло // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. - 2014. - Вип. 1-2. - С. 88-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NPO_2014_1-2_19
Висвітлено основні форми підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в межах досліджуваного періоду: організаційні та методичні аспекти вступу та навчання в аспірантурі та докторантурі. Обгрунтовано вимоги щодо займання посад лекційних асистентів річної аспірантури у ВНЗ. Виокремлено етапи запровадження інституту здобувачів та започаткування творчих відпусток. Доведено, що в процесі відновлення системи підготовки фахівців через аспірантуру та докторантуру спостерігалося зростання їх кількісних та якісних показників. Викладено основні причини недостатньої підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, зокрема, частина наркоматів, директорів ВНЗ і НДІ не повною мірою приділяли увагу якості підготовки наукових кадрів, недодержання термінів захисту дисертації у встановлений термін, відсутність глибокого вивчення профільних дисциплін у підготовці аспірантів, підміна самостійної роботи аспірантів читанням лекцій, організація звичайних семінарських занять в обсягах вузівських курсів. Виявлено недоліки в організаційному забезпеченні. Освещены основные формы подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации в Украине в 1945 - 1957 гг.: прикомандирование в аспирантуру и докторантуру; установление должностей лекционных ассистентов и годичной аспирантуры в ВУЗ, введение института соискателей и творческих отпусков. Доказано, что в процессе восстановления системы подготовки специалистов через аспирантуру и докторантуру в Украине в 1945 - 1957 гг. и внедрение указанных выше новых форм происходит рост их количественных и качественных показателей.The chronological limits are determined by post-war period (1945) conditions of national economy renewal and by the Central Committee of the Communist Party and the Council of Ministers decisions which abolished the staff training through doctoral studies. The article grounds that the main forms of qualified research and research pedagogical staff training were: sending the most perspective specialists for a two-year postgraduate and doctoral studies in order to prepare and defend dissertations; establishing lecture instructor vacancies to prepare and defend dissertations while completing the lecture instructor duties under professor’s supervision.
  Повний текст PDF - 629.855 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Регейло І.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Регейло І. Основні форми підготовки фахівців вищої кваліфікації в Україні у 1945-1957 рр. / І. Регейло // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. - 2014. - Вип. 1-2. - С. 88-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NPO_2014_1-2_19.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Регейло Ірина Юріївна (педагогічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського