Наукова періодика України Медичні перспективи


Деньга О. В. 
Профилактика и лечение поражений СОПР, обусловленных химиотерапевтическим лечением, у больных раком молочной железы / О. В. Деньга, Е. С. Шумилина // Медичні перспективи. - 2013. - Т. 18, № 2. - С. 108-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mp_2013_18_2_20
Мета роботи - вивчення в клініці ефективності розробленого комплексного лікування та профілактики ускладнень хіміотерапії в порожнині рота (ПР) у хворих на рак молочної залози. У ротовій рідині хворих на рак молочної залози після проведення хіміотерапії, санації, професійної гігієни ПР і призначення комплексу супровідної терапії досліджували активність еластази, лізоциму, каталази, уреази, вміст малонового діальдегіду і ступінь дисбіозу. Активність еластази під час первинного обстеження перевищувала норму в 4 рази. Через 1 місяць зменшилася в 2,1 разу. Через 6 місяців знизилася до нормального рівня. Первинний аналіз активності лізоциму показав зниження її в 9 разів. Через 1 місяць вона зросла в 4,4 разу, а через 6 місяців - в 9,7 разу. Активність уреази на першому етапі в кілька разів перевищувала нормальні показники. Через 1 місяць знизилася на 49,0 %, а через 6 місяців - до нормального рівня. Розрахунок ступеня дисбіозу (СД) в ротовій порожнині виявив дуже високі значення цього показника (в середньому 46). Через 6 місяців СД становив 1,5. Активність каталази пид час первинного обстеження була на порядок знижена. Через 1 місяць підвищилася в 4,3 разу і на останньому етапі відповідала нормальним значенням. Вміст малонового діальдегіду (МДА) під час первинного обстеження був підвищений у середньому на 66,7 %. Через 1 місяць знизився на 40,4 % і відповідав нормальним значенням. Через 3 та 6 місяців цей показник зберігався на низькому рівні. Проведені дослідження показали високу терапевтичну ефективність запропонованого комплексу супровідної терапії у ПР і є підставою для впровадження схеми лікування мукозиту, індукованого хіміотерапією.
  Повний текст PDF - 123.894 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Деньга О.
 • Шумилина Е.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Деньга О. В. Профилактика и лечение поражений СОПР, обусловленных химиотерапевтическим лечением, у больных раком молочной железы / О. В. Деньга, Е. С. Шумилина // Медичні перспективи. - 2013. - Т. 18, № 2. - С. 108-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mp_2013_18_2_20.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Деньга Оксана Василівна (медичні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського