Наукова періодика України Мовознавство


Бойко Н. І. 
Типи лексичної експресивності в українській літературній мові / Н. І. Бойко // Мовознавство. - 2002. - № 2-3. - С. 10-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MoZn_2002_2-3_4
Розглянуто основні типи лексичної експресивності: інгерентну (денотативно-конотативну, конотативно-денотативну, конотативну) й адгерентну (функціонально-семантичну, функціонально-стилістичну). На основі виділених типів лексичної експресивності здійснено розмежування мовної (семантичної) експресивності та мовленнєвої (функціональної), виявлено класи експресивних лексичних одиниць: з узуальними первинними, узуальними похідними, оказіональними (контекстуальними) значеннями, а також слова зі стилістично зумовленим експресивним забарвленням. Встановлено роль і співвідношення денотації та конотації у структурі лексичного значення експресивного слова.In the article the main types of the lexical expressiveness are considered: inherent (denotative-connotative, connotative-denotative, connotative) and adherent (functional-semantic, functional-stylistic). On the basis of the chosen types of the lexical expressiveness the differentiation between the language (semantic) expressiveness and speech (functional) one is carried out, and four kinds of expressive lexical units are chosen: 1) expressive units with (generally used) usual primary meaning, 2) expressions units with usual (generally used) derivative (secondary) meaning, 3) expressions units with occasional (context-sensitive) significances, 4) words with stylistically stipulated expressive colouring. The role and coorilation of denotation and connotation in the structure of the expressive word lexical meaning is defined.
  Повний текст PDF - 1.385 Mb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Бойко Н.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Бойко Н. І. Типи лексичної експресивності в українській літературній мові / Н. І. Бойко // Мовознавство. - 2002. - № 2-3. - С. 10-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MoZn_2002_2-3_4.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Бойко Надія Іванівна (філологічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського